Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2017. ápr 26.

A mezőgazdasági őstermelő biztosításának specialitásai

írta: Széles Imre
A mezőgazdasági őstermelő biztosításának specialitásai

Talán nem túlzás az a kijelentés, hogy a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok (1997. évi LXXX.(Tbj.) törvény 5. §) közül a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó szabályok a leg rendhagyóbbak, érdekesebbek. Az említett jogszabályi hely (1) bekezdésének i) pontja értelmében a mezőgazdasági őstermelőre főszabály szerint kiterjed a biztosítás kivéve ha, az érintett személy

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2017. ápr 22.

Mögöttes felelősség szabályozása az adózás rendjében

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Mögöttes felelősség szabályozása az adózás rendjében

2016. augusztus 1-jei hatállyal módosult az Adózás rendjéről szóló törvény mögöttes felelősségre vonatkozó szabályozása.

mogottes.jpg

A módosítás több ponton is érintette az Art. rendelkezéseit, jelen cikkünkben csupán egy-két lényeges változásra hívjuk fel az érintettek figyelmét. Új előírás 2016. augusztus 1-től, hogy az adóhatóság a korlátozott tagi felelősséggel működő jogi személy behajthatatlan tartozása esetében azt a tagot vagy részvényest is kötelezheti az adó megfizetésére, aki részesedését átruházta.

Határozattal kötelezheti tehát az adóhivatal az adótartozás - átruházott részesedéssel arányos részének erejéig- megfizetésére a tagot, amennyiben a részesedés átruházásakor

  • a tag vagy a részvényes a ...
Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2017. ápr 19.

Új kötelező kizáró ok a közbeszerzési eljárásokban

írta: Kothencz Éva
Új kötelező kizáró ok a közbeszerzési eljárásokban

Korábbi írásainkban már beszámoltunk arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt., új Kbt.) 2017. január 1-jével több ponton módosult (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvényt; a továbbiakban: Módtv1.)

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2017. ápr 15.

Innovációs járulék előleg bevallása

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Innovációs járulék előleg bevallása

Április 20-án esedékes az innovációs járulék előlegének a bevallása és megfizetése , jelen cikkünkben azon adózóknak szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, akik első ízben kötelezettek az innovációs járulék előlegének a bevallására.

innovacio2.jpg
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján már elérhető az innovációs járulék előlegének bevallására szolgáló nyomtatvány, a 1749-es nyomtatvány.

Ebben a bevallásban kell a 2017. évben első ízben kötelezetté váló adózóknak április 20-ig az őket terhelő első negyedévi kötelezettséget megállapítani.

Az innovációs járulék számításhoz a helyi iparűzési adó törvény 39. § (1) bekezdését kell alapul vennünk, vagyis :

- az állandó jelleggel végzett iparűzési ...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis

2017. ápr 08.

Bölcsődei-óvodai ellátások adómentessége

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Bölcsődei-óvodai ellátások adómentessége

A munkáltatók korlátozás nélkül támogathatják a munkavállalók gyermekeinek bölcsődei-óvodai ellátását. Korábban erre csak a bölcsődei szolgáltatások esetében volt lehetőség.

ovoda.jpg 

Az SZJA törvény 1.sz. melléklete 8.6 alpontjának az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott

  1. a) a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a köznevelésről szóló törvény, a gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vagy a nemzetközi köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet, és a hallgatónak a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján nem pénzben biztosított ellátás:
  2. c) bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás:
  3. ...
Tovább Szólj hozzá

2017. ápr 01.

2017. évi szociális hozzájárulási adókedvezmények és azok igazolása

írta: Perfekt Blog
2017. évi szociális hozzájárulási adókedvezmények és azok igazolása

Munkanélküli személyek és közfoglalkoztatottak
foglalkoztatása esetén érvényesíthető kedvezmények

erme_piramis_1.jpg

Tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény


Kedvezményre jogosult

A kedvezményt az a munkáltató veheti igénybe, aki tartósan álláskeresőt alkalmaz. Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott.

Megjegyzés:

  • A fenti álláskeresőként való nyilvántartás időtartamába a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát be kell számítani.
  • Ezt a kedvezményt költségvetési szerv nem érvényesítheti.

 

Kedvezmény mértéke és időtartama

A bruttó ...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni