2015. jan 21.

Szolgáltatási szerződés kötelező kiegészítése

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Szolgáltatási szerződés kötelező kiegészítése

szerzodes_01.jpgA pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban Pmt.) a szolgáltatók számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget ír elő. Mit kell tenni?

A Pmt. törvény értelmében a könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó a szerződéses kapcsolat létrejöttével köteles az ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni. Ezt az ügyféllel a szolgáltatói szerződésben is rögzíteni kell.
A szolgáltatási szerződést ennek megfelelően módosítani szükséges. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani egy lehetséges változat megadásával:

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 7-12 §-ai a szolgáltatók számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a Társaság, valamint annak képviselője a szerződést aláíró személyek, valamint a kapcsolattartók és a tényleges tulajdonosok azonosításra kerülnek. A Pmt. 10 §.(3) bek. alapján a társaság a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a szolgáltatót értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a társaság a törvény mellékletében lévő adatlap kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy az okiratról a szolgáltató másolatot készítsen.”

Szólj hozzá

praktikum