2015. feb 25.

Cégbírósági bejelentés határideje: 2015. március 15. Kötelező cégmódosítás a Bt-k, Kkt-k részére!

írta: Horváth Józsefné Éva
Cégbírósági bejelentés határideje: 2015. március 15. Kötelező cégmódosítás a Bt-k, Kkt-k részére!

irat_modositas.jpgA Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével kapcsolatban átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről hozott 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a cégek kötelesek a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Ez minden cégre, általánosságban vonatkozik. Az említett jogszabály 12. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit

a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-től, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-től
kell alkalmaznia.

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani ezen változást, de ha bármilyen más változást is bejelentenek ezzel egyidejűleg, akkor már illeték kötelezettség lép fel.

Szólj hozzá

fontos es aktualis