2015. már 07.

Nem változtak a közbeszerzési értékhatárok

írta: Dr. Kothencz Éva
Nem változtak a közbeszerzési értékhatárok

kozbeszerzesi_ertekhatar.jpgA közbeszerzések szereplői számára rendszerint várakozással teli az év kezdete: vajon változnak-e a közbeszerzésekre irányadó értékhatárok?

A szabályozásban jártasabbak tudják, hogy az ún. nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény határozza meg, míg az uniós értékhatárokat meghatározott időszakonként – kétévente – az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A 2015. évre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (Költségvetési törvény) 70. §-ának (1)–(2) bekezdései tartalmazzák, a tavalyi évhez képest változatlanul értékeken. Ezt azt jelenti, hogy

klasszikus ajánlatkérők [Kbt. 6. § (1) bek. a)-d) pontjai] esetén:
- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint
az irányadó értékhatár.

Az ún. közszolgáltatók (Kbt. szerinti ajánlatkérők, akik meghatározott – releváns – tevékenységet végeznek) esetében pedig a nemzeti értékhatárok a következők szerint alakulnak:
- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint.

Az uniós közbeszerzési értékhatárok vonatkozásában ugyancsak nincsen változás, tekintettel arra, hogy azokat az Európai Bizottság 2013. év végén felülvizsgálta és 2014-2015.évekre irányadóan határozta meg. Ezzel együtt a Költségvetési törvény 71-72. §-ai is rögzítik ezen értékeket is, amelyek – némi egyszerűsítéssel élve – az alábbiak szerint alakulnak:

klasszikus ajánlatkérők esetében

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén, ha az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjának hatálya alá tartozik, illetve ezen ajánlatkérők 3. számú mellékletbe – kivéve a kutatási-fejlesztési szolgáltatásokat és egyes távközlési szolgáltatásokat – tartozó szolgáltatás megrendelései esetén: 134 000 euró, azaz 39 287 460 forint;

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a Kbt. 6. §-a (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, illetve ezen ajánlatkérők 3. számú mellékletbe – kivéve a kutatási-fejlesztési szolgáltatásokat és egyes távközlési szolgáltatásokat – tartozó szolgáltatás megrendelései esetén: 207 000 euró, azaz 60 690 330 forint;

- építési beruházás és építési koncesszió esetén 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint;

közszolgáltatók esetében pedig

- árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén: 414 000 euró, azaz 121 380 660 forint;
- építési beruházás esetén: 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint.

(Részletesebben a témáról a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2015. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról közzétett tájékoztatójában olvashatnak; megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2015. évi 9. számában, 2015. január 23-án.)

Szólj hozzá

fontos es aktualis