2015. már 28.

Még egyszer a közkereseti, betéti társaságok és szövetkezetek létesítő okiratainak kötelező módosításáról

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Még egyszer a közkereseti, betéti társaságok és szövetkezetek létesítő okiratainak kötelező módosításáról

Az Országos Bírói Hivatal (OBH) március 5-i közleménye megerősítette, hogy kizárólag azoknak a közkereseti és betéti társaságoknak kellett 2015. március 15-ig társasági szerződésüket a Ptk. szabályainak megfeleltetni és az ennek bejegyzésére vonatkozó kérelmet 2015. április 14-ig a cégbírósághoz benyújtani,

amelyek létesítő okirata a jogszabály eltérést nem engedő rendelkezéseibe ütközik, vagy társasági szerződésüket bármilyen okból (székhelyváltozás, tagváltozás, stb.) módosítják.

A közkereseti és a betéti társaságok társasági szerződését nem kell módosítani, ha

szerzodes_1.jpg

- az általános hivatkozásként utal a gazdasági társaságokról szóló törvényre (Gt.), azaz nem nevesít egyetlen §-t sem;
- a vezető tisztségviselőt üzletvezetőnek és nem ügyvezetőnek nevezi;

Nem kell benyújtani a cégbíróságokhoz arról szóló társasági határozatot, hogy a cég társasági szerződése megfelel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek – az ezzel kapcsolatos szabályozást a törvényhozás pontosította, a módosítás 2015. február 28-án hatályba lépett. (2013. évi CLXXVII. tv., azaz Ptké. 12. § (3) bekezdése)

A Ptk. hatályba léptetéséről szóló törvény nem fenyegeti kötelezően alkalmazandó bírsággal azokat a cégeket, amelyek késedelmesen teljesítik a Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatti módosítási kötelezettségüket – az ezt előíró rendelkezést az országgyűlés hatályon kívül helyezte.

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának álláspontja szerint a szerződésmintával alapított cégek esetében – egyéb módosítás hiányában – a szerződésminták közötti eltérés miatt nem kell a régi szerződésmintáról áttérni az új szerződésmintára.
Minden olyan szerződésmódosítás, amelynek célja kizárólag a Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés, illeték- és költségtérítésmentesen benyújtható. Amennyiben a bt, kkt. tagjai a létesítő okiratban a képviselő, üzletvezető elnevezést ügyvezetőre módosítják, illetve az erre tekintettel benyújtott új aláírási címpéldányt (aláírásmintát) nyújtanak be, a változásbejegyzési eljárás – egyéb módosítás hiányában – illeték- és költségtérítésmentes.

A végső benyújtási határidő tehát kkt-k, bt-k esetében 2015. április 14.!

A szövetkezetek közül azoknak kell az alapszabályukat 2015. június 15-ig közgyűlésen a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfeleltetni és az erre vonatkozó változás-bejegyzési kérelmet a cégbírósághoz 2015. július 15-ig benyújtani, amelyek

- azt bármilyen okból egyébként is módosítanák (székhelyváltozás, fő tevékenységi kör megváltozása, stb.), vagy
- alapszabály valamely rendelkezése a Ptk-val összhangban nem álló rendelkezést tartalmaz.

Nem kell az alapszabályt módosítani csak azért, mert

- az általános hivatkozásként utal a korábbi szövetkezeti törvényre, tehát nem jelöl meg §-t;
- a vezető tisztségviselőt ügyvezető elnöknek nevezi;
- a vagyoni hozzájárulást részjegyként nevesíti.

Nem kell közgyűlési határozatot hozni arról, hogy az alapszabály megfelel a Ptk. rendelkezéseinek és a szövetkezeti törvény (2006. évi X. tv.) jelenlegi rendelkezéseinek, így nincs is mit benyújtani a cégbírósághoz - az ezzel kapcsolatos szabályozást a törvényhozás pontosította, a módosítás 2015. február 28-án hatályba lépett. (2013. évi CLXXVII. tv., azaz Ptké. 18. § (3) bekezdése)

Tetszett ez a cikk? Ne maradjon le a többiről se, iratkozzon fel hírlevelünkre ITT!

Szólj hozzá

fontos es aktualis