2015. ápr 04.

Közbeszerzés: kell-e anyagi fedezet az eljárás indításakor?

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzés: kell-e anyagi fedezet az eljárás indításakor?

kozbeszerzes.jpgOlvasói kérdésre válaszolunk.

Kérdés:

„Nem találunk a közbeszerzési törvényben arra vonatkozó előírást, hogy rendelkeznünk kellene az anyagi fedezettel az eljárás megindításakor. Ez azt jelenti, hogy adott esetben fedezet nélkül is elindítható a közbeszerzési eljárás?”

Válasz:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.; közbeszerzési törvény) valóban nem tartalmaz az anyagi fedezet rendelkezésre állására, meglétére vonatkozó direkt szabályt. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő szervezetek szükséges anyagi fedezet hiányában, felelőtlenül indíthatnának közbeszerzési eljárásokat. Erre utalnak a Kbt. alábbi jogintézményeivel kapcsolatos, a fedezetet is érintő előírásai.
Így például a törvény az ún. feltételes – azaz támogatásból megvalósítani tervezett – közbeszerzési eljárás szabályai körében kifejezetten úgy szól, hogy a közbeszerzési eljárás megindítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, vagy fog benyújtani [Kbt. 40. § (3) bek.]. A szabály rögzítése abból a szempontból lényeges, hogy a támogatásra irányuló pályázat (tervezett) benyújtásakor az ajánlatkérő nyilvánvalóan még nem rendelkezik a szükséges fedezettel, a törvény mégis lehetővé teszi az eljárás megindítását. A főszabálytól eltérő, kivételesnek tekinthető előírás – a Kbt. kötelező jellegű szabályozási megközelítéséből adódóan – egyben azt is jelenti, hogy más esetben rendelkeznie kell a kiírónak az anyagi fedezettel.
Ugyancsak erre utal a Kbt.-nek azon rendelkezése, mely szerint az ajánlatkérőknek az ajánlatok bontásának megkezdésekor ismertetniük kell a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét [Kbt. 62. § (4) bek.].
A Kbt. idézett előírásain túl más jogszabályok vizsgálata alapján is a fenti következtetések adódónak. Így például az államháztartás egyes alrendszerei körébe tartozó ajánlatkérő szervezetek a rájuk irányadó szabályok – így különösen az államháztartási törvény – alapján is kötelesek rendelkezni a fedezettel a vállalt kötelezettség mértékéig [lásd ehhez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-ának (1) bekezdését].

Szólj hozzá

olvasoi kerdes