2015. ápr 08.

Várható változások 2015. II. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Várható változások 2015. II. rész

Sorra vesszük azokat a változásokat, amelyekről fontos tudnia.

szamvitel.jpgSzámviteli változások

A Kormány 1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozata a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról megszületett.
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelvét kell a nemzeti számvitelünkbe átültetni.
A magyar vállalatokra is hatással lesznek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz (IFRS) kapcsolódó számvitel területén várható gyökeres változások.
A IFRS változásaihoz való sikeres alkalmazkodás előfeltétele, hogy a vállalatok megismerkedjenek a javaslatokkal és felmérjék a módosítások potenciális hatásait.
Ugyan a számviteli koncepció már elkészült, de még hátra van a kapcsolódó- pl. adózásra vonatkozó - jogszabályok módosítása.

Átültetés a nemzeti jogba
A tagállamoknak a törvényeiket, rendeleteiket és más jogszabályaikat 2015. július 20-ig kell az EU irányelveknek megfeleltetniük!
A tagállamok az irányelvek rendelkezéseit a 2016. január 1-jén vagy a 2016. naptári évben kezdődő üzleti évekre kell első alkalommal alkalmazni!
- A mérlegnek, az átfogó eredménykimutatásnak, a cash-flow kimutatásnak és a saját tőke változások kimutatásnak nincs kötött sémája
- Az IFRS minimálisan bemutatandó információkat, tételeket határoz meg
- A gazdasági események elszámolását a gazdasági esemény tartalma határozza meg:
Példa 1: 6 hónapra szóló garanciális céltartalék: Értékesítési költség (közvetlen vagy közvetett) – Rövid lejáratú kötelezettség
Példa 2: Végkielégítés céltartaléka: személyi jellegű ráfordítás és jellemzően rövid lejáratú kötelezettség
- Nincs rendkívüli eredménykategória
- A fizetendő osztalék jellemzően a tárgyévet követő évben kerül elszámolásra kötelezettségként.

Ahhoz, hogy a vállalkozások kellő képen fel tudjanak készülni, 2016. január 1-től csak meghatározott körben opcionális jelleggel lehet választani.

Szólj hozzá

fontos es aktualis