2015. máj 09.

Új közbeszerzési törvény készül

írta: Dr. Kothencz Éva
Új közbeszerzési törvény készül

kozbeszerzes_tv.jpgAz Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-án új, közbeszerzési tárgyú irányelveket fogadott el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (ún. klasszikus irányelv), valamint Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (ún. közszolgáltatói irányelv) 2014. április 18. napján léptek hatályba. Új irányelv született továbbá a koncessziókról – a koncessziós szerződésekről szóló 2014/23/EU irányelv –, valamint az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról – 2014/55/EU irányelv.

Az irányelvek jogalkotói lépéssel válnak a nemzeti jogrendszer részéve: a nemzeti jogalkotónak azokat át kell ültetnie azokat a hazai jogba. Az új közbeszerzési irányelvek átültetési határideje – az elektronikus számlázásról szóló irányelv kivételével – 24 hónap.

Az új irányelvek elfogadását megelőzően az Európai Bizottság széles körű konzultációt folytatott a tagállamokkal a változtatás irányainak felmérése érdekében. Egységes igényként fogalmazódott meg a konzultáció szereplői részéről a közbeszerzési eljárások egyszerűsítésének, rugalmasságának növelése, az adminisztrációs terhek csökkentése, melynek eredményeként az új irányelvek lényeges könnyítéseket vezetnek be – többek között – az eljárások lebonyolításának folyamatában, a dokumentációs követelményekben. Az innováció ösztönzése, egyben a kkv-k közbeszerzési eljárásokba való eredményesebb bekapcsolódását elősegítendő új eljárásként jelenik meg az innovációs partnerség, továbbá bevezetésre kerül az ún. egységes európai okmány, hogy csak néhányat említsünk a változások közül.

Az új irányelveket átültető közbeszerzési törvény tervezete a Kormány honlapján (www.kormany.hu) a Dokumentumok körében, a Jogszabálytervezetek cím alatt olvasható és 2015. május 15-éig véleményezhető.

A közbeszerzési törvény változásairól szóló írásainkat és kapcsolódó előadásainkat keressék a 2. félévben a Perfekt honlapján.

Szólj hozzá

jo tudni