2015. máj 13.

Csekély összegű támogatások a TAO-ban

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Csekély összegű támogatások a TAO-ban

ado.jpgTalán még nem késő felhívni a figyelmet, hogy megváltoztak a csekély összegű ún.(de minimis) támogatások 2014-től.

„Ilyen támogatásnak minősülnek a 1407/2013/EU rendelet szerinti egy vállalkozásnak juttatott adórendszer keretében (közvetett) és az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatások, amelyek együttes összege bármely 3 egymást követő, a vállalkozó által alkalmazott pénzügyi év (adóév) időszakában nem haladhatja meg a 200 ezer eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100 ezer eurót.”

Közúti személyszállítási ágazatban az összeghatár 200.000.- eur-ra növekedett, közúti árufuvarozási tevékenység esetében maradt a 100.000.- eur határ. ( Korábban mindkettő 100.000.-eur volt.)
A három egymást követő időszak számításának metodikája.

A számításnál figyelembe veendő adatok:

A 2015. május 31-éig, illetve az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig benyújtandó jelen adóbevallásban érvényesíteni kívánt de minimis támogatásnak minősülő kedvezmények szempontjából – a 3 egymást követő adóévre figyelemmel – a korábbi;
- adórendszeren belüli támogatások ( közvetett ) közül a 2014-ben benyújtott adóbevallásban (1329), és a 2013-ban benyújtott adóbevallásban (1229) érvényesített de minimis támogatások összegét,( ilyen pl. a Tao tv. 7 § „ZS” pontja, 22/A §.stb.) valamint
- az adórendszeren kívüli (közvetlen) támogatások közül a 2013-ban, a 2014-ben, és a 2015-ben a jelen adóbevallás benyújtásáig odaítélt támogatások összegét . ( ilyen lehet a fejlesztési hitelekhez igénybe vett kamattámogatás, vagy a fejlesztési támogatások, vagy a rehab kártyával foglalkoztató dolgozó támogatása) kell összeszámítani figyelemmel a 100 ezer/200 ezer eurós összeg korlátra.

Az adórendszeren kívüli támogatások esetében a 2014. bevallás benyújtásának időpontjáig ( 2015. május 31.-ig) odaítélt támogatásokat is figyelembe kell venni.

Szólj hozzá

fontos es aktualis