2015. máj 13.

Május 31-éig éves statisztikai összegezést kell készíteni

írta: Dr. Kothencz Éva
Május 31-éig éves statisztikai összegezést kell készíteni

kozbeszerzes.gifÚjabb határidő közeleg a közbeszerzésben érintett ajánlatkérő szervezetek számára! Az ajánlatkérők éves beszerzéseikről éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.

Az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. és 12. számú mellékletei tartalmazzák.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti ajánlatkérők (ún. klasszikus ajánlatkérők) az éves statisztikai összegezés elkészítésére vonatkozó kötelezettségüknek a Rendelet 11. sz. mellékletének kitöltésével kötelesek eleget tenni, míg a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérők (közszolgáltatók) vonatkozásában az éves statisztikai összegezés mintáját a Rendelet 12. melléklet tartalmazza.

A statisztikai összegezés összeállítását célszerű kellő időben elkezdeni, hiszen az ajánlatkérőknek a Rendelet hivatkozott mintáinak struktúrájában, eljárásrendek, valamint az eljárás fajtája szerint megkülönböztetve, beszerzési tárgyanként kell az előző év valamennyi közbeszerzési eljárásáról számot adniuk. Fontos kiemelni, hogy ha az ajánlatkérő nem folytatott le a 2014. évben közbeszerzést, a statisztikai összegezés mintáját – ez esetben csak az ajánlatkérői adatokat kell az összegezésben rögzíteni – a Közbeszerzési Hatóságnak ekkor is meg kell küldeni.

A statisztikai összegezés elkészítésére nyitva álló határidő elmulasztásának következménye van: amennyiben az ajánlatkérő a meghatározott határidő lejártáig – 2015. május 31. – nem küldi meg, a Hatóság elnöke felhívja az ajánlatkérőt az összegezés harminc napon belüli megküldésére, és egyben figyelmezteti, hogy ha az összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni [Rendelet 36. § (3) bek].

Az éves statisztikai összegezést az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni [Kbt. 31. § (1) bek f) pont].

A statisztikai összegezés kitöltésével és megküldésével kapcsolatos további praktikus információkról a Közbeszerzési Hatóság alelnökének a Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) 2015. április 27-én közzétett tájékoztatójában olvashatnak.

Szólj hozzá

fontos es aktualis