2015. máj 30.

Új birtokvédelmi eljárási szabályok

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Új birtokvédelmi eljárási szabályok

birtokvedelem.jpgÖnálló eljárásrendet alkalmaz a 2015. március 1-jén hatályba lépett, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.

Az eljárási részcselekmények határideje lerövidül. Az eljárási az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem beérkezésével indul. A jegyző 3 napon belül kézbesítteti az ellenérdekű félnek a nyilatkozattételi felhívást a birtokvédelmi kérelmet. A tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékok az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadhatók be. A birtokvédelmi eljárást a jegyzőnek tizenöt napon belül kell lefolytatnia. Ha nem folytatja le, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal - az arról történő tudomásszerzést követő nyolc napon belül - határozatával másik jegyzőt jelöl ki az eljárás lefolytatására, és egyidejűleg fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó jegyző ellen a polgármesternél és tízezer forint összegű eljárási költségátalányt megfizetésére kötelezhetik.

Szólj hozzá

praktikum