2015. júl 15.

Közvetett pénzvisszatérítés és az engedmények kezelése Áfa törvény és a számviteli törvény tükrében

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Közvetett pénzvisszatérítés és az engedmények kezelése Áfa törvény és a számviteli törvény tükrében

penzvisszaterites.jpgAz általános forgalmi adó rendszerében már 2014. január 1-jétől alkalmazandó a közvetett pénzvisszatérítés keretében adott/kapott engedmények. Ezeket a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó közvetett pénzvisszatérítéseket a számviteli törvény eddig nem kezelte.

A Sztv. 2015. január 1-jei változásával pótolták ezt a hiányosságot, és a két törvényt közelítették egymáshoz.

A fogalmi meghatározása a közvetett jellegnek abból indul ki, hogy a termékértékesítés illetve szolgáltatásnyújtást igénybe vevő vagyis a vásárló számára olyan adóalany ad visszatérítést, mondjuk a gyártó akivel nem áll közvetlen kapcsolatban. ( 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a 77. § (4) bekezdésében.) A termékbeszerzést vagy szolgáltatást igénybe vevő adóalany nem egy gyártótól, hanem a kereskedelmi lánc egyik szereplőjétől szerzi be az árut, vagy veszi igénybe a szolgáltatást.

A törvény értelmében a gyártó jogosult azon adóalap utólagos csökkentésére, amelyre tekintettel a vásárlónak pénzvisszatérítést nyújt. Ennek az adóalap utólagos csökkentésének az alábbi feltételeit kell teljesíteni.
- A teljesített ügylet ( értékesítés és szolgáltatás nyújtás ) belföldön legyen adóköteles
- a visszatérítendő összeg kisebb, mint a vásárló által beszerzett termék igénybe vett szolgáltatás mennyiségének ( darabszámának ) és a gyártó által bármely kereskedő részére történő értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás legalacsonyabb bruttó szolgáltatás szorzata.
- a gyártó rendelkezzen a kereskedő által a vásárló részére kibocsátott számla másolati példányával,
- rendelkezni kell a pénz visszatérítésről szóló bizonylattal (banki átutalással, vagy kézpénzes bizonylattal ) amely tartalmazza a vásárló az általános forgalmi adóról szóló törvény 74 §. (4) bekezdés a) pontja szerint adatait, és a vásárló tájékoztatását adólevonási jogára vonatkozóan.

A feltételek teljesülését a NAV a számla másolat, és a kifizetési bizonylat vonatkozásában vizsgálja. Az ügylet áfa köteles, de ebben az esetben az adó alap változást a számla másolat alapján lehet megtenni.

Az utólagos adó alap csökkentésnek akkor van jogosultsága, ha az ügylet pénzvisszatérítéssel járt, tehát pénz helyettesítő eszköz, vagy esetleges áruk és termékek nem elfogadhatók.

A gyártó az adóalap csökkentést abban az áfa időszakban tudja megtenni, amikor a pénz visszatérítésről bizonylattal rendelkezik .

Természetesen, ha a vásárlót a kereskedőtől történő beszerzés kapcsán adólevonási jog illeti meg, akkor levonható adójának a korrekcióját abban az adómegállapítási időszakban köteles megtenni, amikor azt részére visszatérítik.

Tehát az utólag kapott/adott pénzvisszatérítés nem pénz eszköz átadásnak/átvételnek minősül, hanem egyéb bevételként, egyéb ráfordításként kell elszámolni.
Pl: Egy gyártó vásárlásösztönzési akciót hirdet meg egy kereskedőn keresztül.

Egy bútor gombokat előállító üzem 10 %-os visszatérítést ad egy bútorgyárnak, mivel a kereskedőtől 2 millió Ft. értékben vásárolt a termelővállalkozás termékéből.

A visszatérítendő összeg 157.480.- Ft. + áfa. Az elszámolást mindkét irányban elvégezzük.
A gombokat előállítónál:
- T/ 86 egyéb ráfordítás 157.480.- K/ 384 Elszámolási betét 200.000
- T / 467 fizetendő áfa 42.520.-
(áfa tv. Szerint fizetendő áfát csökkentő)

A bútorgyárnál a vásárlónál:
- T/384 elszámolási betét 200.000. -K/ Egyéb bevétel 157.480.-
-K/466.előzetesenfel.sz.áfa 42.520.
(áfa tv. Szerint levonható áfát csökkentő tétel)

Összefoglalva:
A közvetett pénzvisszatérítés három szereplős ügylet.

Minden feltételnek meg kell felelni az utólagos áfa alap csökkentésnek. (számlamásolat, pénzvisszatérítésről bizonylat)

Mindkét fél egy időszakban tudja az adó alapját csökkenteni/ növelni. Időben a két ügylet nem válik el.

Amennyiben bármelyik feltétel nem teljesül, adó alapot utólag korrigálni csak az eredeti számla módosításával lehet megtenni.

Szólj hozzá

praktikum