2015. aug 08.

2015. július 5-én életbe lép a módosított reklámadó- szabályozás

írta: Horváth Józsefné Éva
2015. július 5-én életbe lép a módosított reklámadó- szabályozás

Mikor keletkezik a reklámadó fizetési kötelezettség:

Három feltétel együttes fennállása esetén keletkezik:
1./ adóköteles tevékenység
- reklámközzététellel, ami történhet médiaszolgáltatásban,
- reklám megrendeléssel , ha nincs meg a közzétevő nyilatkozatával
2./ adóalanyiság – az elsődleges adóalany a reklám közzétevője, a másodlagos annak megrendelője (kivéve, ha magánszemély)
3./ adóalap elérése – lényeges változás a mostani módosításban ez utóbbi esetben van, hiszen jelentősen leszállították az adóköteles adóalap szintjét (a korábbi 500-ról 100 millió forintos adóalaprész a határ)
2015. január 1-jétől nem minősül adóköteles tényállásnak a reklám közzététele, ha azt a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti országos sportági szakszövetség vagy országos sportági szövetség
- a nemzeti válogatott keret működtetésével,
- az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával, vagy
- az amatőr versenyrendszer működtetésével összefüggésben végzi.

Valamint a sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezet (sportvállalkozás, sportegyesület), sportiskola vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány
- az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával vagy
- az amatőr versenyrendszerben való részvétellel összefüggésben végzett reklám-közzétételi esetek is kikerültek az adóköteles tényállások köréből.

Más esetben nem rendel el mentességet a rendelet.

Az adó mértéke 2015. július 05-től:

elsődleges adókötelezett
- 100 millió forint alatti reklámárbevétel esetén az adó mértéke 0%
- 100 millió forint feletti reklámárbevétel esetén az e feletti részre az adó mértéke egységesen 5,3 %.
Ez a változtatás visszaható hatályú, vagyis az adóalanyok – amennyiben számukra az új szabály kedvezőbb, már a 2014-es adóévre is választhatják ezt.
másodlagos adókötelezett
- nyilatkozat nélkül (és, ha a közzétevő nem szerepel a NAV nyilvános listáján):
az összesített havi nettó 2,5 millió forintot meghaladó részre vonatkozó mértékes is jelentősen változott: a korábbi 20% helyett az új szabály szerint mértéke 5%
Ennek az adóalanynak havonta, a számla kézhezvételét követő hónap 20-ig kell az adót összesítve bevallani és megfizetni.

Kapcsolt vállalkozások és a reklámadó
A kapcsolt vállalkozásoknak az adóalapjuk esetében az összeszámítást csak akkor kell elvégezni, ha a kapcsolt vállalkozói viszony 2014. augusztus 15-ét követően, szétválással jött létre.

A 2015. évi adó összegének meghatározása
A törvény alapján az „új adókulcsokat” az adóalap olyan hányadára kell alkalmaznia, amilyen arányt a módosítás hatálybalépése napjától (2015. július 5.) az adóév végéig tartó időszak naptári napjainak száma az adóév naptári napjai számában képvisel.

Költségelszámolás:
A módosítás kihatással volt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényre A Tao. törvény 3. számú melléklet A) részének 16. pontja 2015. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségek minden egyéb feltételtől függetlenül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségeknek minősülnek, abban az esetben, ha azok adóévi összege a 30 millió forintot nem haladja meg.

Amennyiben többet szeretne tudni a reklámadóról, annak változásairól, gyakorlati alkalmazásáról, jöjjön el őszi konferenciánkra.

Szólj hozzá

fontos es aktualis