2015. aug 19.

Számviteli törvény változása I. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Számviteli törvény változása I. rész

A számviteli törvény 2016. évi változása már megjelent a Magyar Közlöny 97-es számában. Néhány figyelemfelkeltő a megjelent jogszabályból.


A törvény főbb változásait az alábbiak alapján kívánjuk ismertetni:
1./ Fogalmi változások
2./ Beszámoló készítés változásai
3./ Osztalék fizetésével kapcsolatos változások
4./ Speciális célú módosítások .
5./ Kiegészítő melléklettel kapcsolatos változások
6./ Össze nem hasonlító adatok változásai:
Az I. / részben a fogalmi változásokkal, és a beszámoló készítés változásaival fogunk foglalkozni.
1./ Fogalmi változások:
- Változni fog a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre. Kibővítik és a meghatározás megegyezik a:
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom.
- A jelentős tulajdoni részesedés fogalma bekerült a törvénybe:

„más vállalkozások tőkéjében való, értékpapírban megtestesülő vagy más módon meghatározott jog, amelynek célja az említett vállalkozással való tartós kapcsolat kialakítása révén hozzájárulás annak a vállalkozásnak a tevékenységéhez,amelyik e jogok birtokosa; és amely részesedés mértéke a 20 százalékot meghaladja…”.

Az új fogalom megjelenésével megváltoznak az éves beszámoló mérlegsorai is.

- Az eredménykimutatás fogalmainak változása abból adódik, hogy megszűnnek a rendkívüli tételek, ezek besorolásra kerülnek az egyéb bevételek, egyéb ráfordítások, valamint a pénzügyi műveletek közé.
A sorok elnevezésének változása mellett természetesen a változatlanul hagyott sorok belső tartalma is változni fog.

2/ Beszámolóval kapcsolatos változások
- Változnak az egyszerűsített éves beszámoló, és a konszolidált beszámolót készítő vállalkozások értékhatárai. A változás kapcsán valószínűleg a vállalkozások 95-97 %-a már egyszerűsített éves beszámoló készítésére kap lehetőséget. Természetesen továbbra is megmarad az a szabály, hogy a sorokat bővíteni lehet. Ezek az összeghatárok a következők:

Egyszerűsített éves beszámolót készítők köre:

Mérleg főösszeg ( Millió Ft,) 2015. év: 500 2016. év: 1 200
Éves árbevétel ( Millió Forint ) 2015. év: 1 000 2016. év: 2 400
Létszám ( Fő ) 2015. év: 50 2016. év: 50

Konszolidált beszámolt készítők köre:

Mérleg főösszeg ( Millió Ft. ) 2015. év: 5 400  2016. év: 6 000
Éves árbevétel ( Millió Forint) 2015. év: 8 000 2016. év: 12 000
Létszám ( fő ) 2015. év: 250 2016. év: 250

- Az eredménykimutatás közül megszűnik a kétoldali változat. Marad az összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás, csak már nem készítünk B változatot belőle.
- Megszűnik a mérleg szerinti eredmény kategória. Az eredménykimutatás az adózott eredménnyel ér végett, ez kerül be a mérlegbe. Természetesen ebből adódóan a saját tőke mérleg szerinti eredménye is megszűnik.
- Törlésre kerülnek a rendkívüli tételek, mivel az EU irányelvek nem tartalmaznak ilyen fogalmakat. Természetesen azért lehetnek rendkívüli tételek, csak az eredménykimutatásban nem kell megjeleníteni.

Több érdekli? Jelentkezzen szakmai programunka! JELENTKEZÉS

Szólj hozzá

fontos es aktualis