2015. aug 22.

Áfa fizetési kötelezettség EVA alanyiság alatt?

írta: Horváth Józsefné Éva
Áfa fizetési kötelezettség EVA alanyiság alatt?

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanyait fő szabály szerint nem terheli áfa fizetési kötelezettség a bevételeik után.


Azonban az EVA alanyiság fennállása alatt az adóalany: négy esetben kötelezett áfa fizetésre

– termékimport esetén,
– termék közösségen belüli beszerzésekor,
– külföldről igénybevett szolgáltatások esetén,
– belföldi fordított adózású ügyletek esetén.

A külföldről igénybevett szolgáltatások közül külön kell választani az uniós, illetve az unión kívüli letelepedettségű adóalanyoktól igénybevett szolgáltatásokat.

A termékimporthoz kötődően az EVA alany köteles megfizetni a vámhatóság határozatában szereplő importáfa összegét, amelyet azonban az EVA törvény 16. paragrafus (5) bekezdése értelmében sem az EVA alanyisága alatt, sem azt követően nem helyezhet levonásba.

Amennyiben az Evás vállalkozás egy uniós adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, akkor az Art-ról szóló törvény 22. paragrafusának (4) bekezdése alapján köteles a teljesítést megelőzően közösségi adószámot igényelni az adóhatóságtól.

Az áfa bevallása a 1586-os nyomtatványon történik, Emellett az A60-as összesítő bevallást is el kell készíteni, ha olyan uniós adóalanytól vett igénybe szolgáltatást, amely teljesítési helye az áfa tv 37. § alapján lett megállapítva.

Ez alól mentesül, ha:
az EVA adóalany az adóévben s az azt megelőző évben a közösségi termékbeszerzések adó nélkül számított ellenértéke nem haladja meg a 10 ezer eurót, akkor az EVA alany nem köteles közösségi adószámot kérni, s ennek megfelelően nem keletkezik áfafizetési kötelezettsége Magyarországon.

Az EVA alany áfafizetésre kötelezett az úgynevezett belföldi fordított adózású ügyletek esetén, melyeket az áfatörvény 142. paragrafusának (1) bekezdése sorol fel tételesen. Tipikusan ilyen eset, ha az EVA alany olyan építési-szerelési szolgáltatást vesz igénybe, amely építési hatósági engedélyköteles. Ilyenkor a szolgáltatás nyújtója az EVA alany felé áthárított áfa nélküli számlát állít ki, az EVA alany pedig a fizetendő áfát megállapítja, s azt az éves EVA bevallás 03-as lapján szerepelteti fizetendő áfaként, anélkül, hogy a levonási joga fennállna.

Szólj hozzá

jo tudni