2015. sze 02.

Számviteli törvény változása III. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Számviteli törvény változása III. rész

5./ Kiegészítő melléklettel kapcsolatos változások
6./ Össze nem hasonlító adatok változásai:

calculator-178127_640.jpg5./ Kiegészítő melléklettel kapcsolatos változások:
- A változások érintik az éves és az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásokat is. Néhány kiemelés a változásokból.
- Mivel megszűnt a rendkívüli tételek kiemelése a beszámolóból, azonban a vállalkozásoknál továbbra is lehetnek olyan tételek, amelyek kiemelést érdemelnek. A törvény változásával ezeket a tételeket a kiegészítő mellékletben kell bemutatni.
Az Szt. 88. §-a a (4) bekezdést követően a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
(4a) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások és költségek összegét, azok jellegét.

- A változások másik köre, hogy meghatározták a kiegészítő mellékletben bemutatandó adatok körét és sorrendjét.
Az Szt. 88. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
(10) A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat, magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban szerepelnek.

- A későbbiekben azokat az értékelési eljárásokat és annak későbbi hatását is be kell mutatni amelyek hatást gyakorolnak a társasági adóra.
- Összeghatártól függetlenül be kell mutatni az átalakulásokhoz az egyesüléshez a szétváláshoz, valamint a tőkeművelethez kapcsolódó tételeket
- Az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetében a törvény azokat a tételeket sorolja fel, amit kötelezően be is kell mutatni.


6./ Össze nem hasonlító adatok változásai:
- Minden formai vagy tartalmi változás megköveteli a vállalkozásoktól, hogy a beszámolójában az összehasonlíthatóság biztosítva legyen.
- Az összehasonlíthatóság biztosítását az átmeneti rendelkezések tartalmazzák. A törvény kimondja, hogy a 2016. évről készített beszámolót már az ujj szabályok szerint kell elkészíteni. Igy a vállalkozásokra bízza az összehasonlíthatóság rendezését. Akár a beszámolóban, akár a kiegészítő mellékletben el lehet végezni.
A 2015. évi zárást még a régi szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.

Több információ érdekli? Jöjjön el szakmai programunkra! ÉRDEKEL

Szólj hozzá

fontos es aktualis