2015. sze 05.

Felgyorsuló eljárásjogi kodifikáció?

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Felgyorsuló eljárásjogi kodifikáció?

Az 1267/2013. (V.17.) Korm. határozattal elrendelt polgári perjogi kodifikáció koncepcióját a Kormány 2015. január 14-én elfogadta.

A már kodifikált normaszöveg vitájára és kormányzati ígéretek szerinti, széles körű szakmai vitájára 2016-ban kerülhet sor. Az új Pp. egyik legfontosabb változásaként ismét bevezetnék az ún. osztott perszerkezetet, azaz az eljárás egy rövidebb perelőkészítő szakasszal indulna, amely bírói végzéssel zárulna, ezt követné az érdemi szakasz, amely megfelelő perelőkészítés esetén a jelenlegihez képest rövidülhetne. A bizonyítékok, az alkalmazandó anyagi jogszabályok kérdései már az előkészítő szakaszban előkerülnének, ami kiszámíthatóbbá tenné az érdemi szakaszt, illetve a végső ítéletet is. A másik fontos változás a keresetváltoztatás lehetőségének erőteljes korlátozása.

A Kormány 2015 februárjában elrendelte az önálló közigazgatási perrendtartás kidolgozását. Az Államreform Bizottság égisze alatt folyó munka koncepcionáló részének határideje 2015. I. negyedév.

Szólj hozzá

praktikum