2015. sze 26.

Öntisztázás: új lehetőség a kizáró okok hatálya alá tartozó ajánlattevőknek a közbeszerzésekben

írta: Kothencz Éva
Öntisztázás: új lehetőség a kizáró okok hatálya alá tartozó ajánlattevőknek a közbeszerzésekben

Az új közbeszerzési irányelvek (2014/24/EU irányelve, 2014/25/EU irányelve) új intézményként vezetik be az ún. „self-cleaning”-et, az öntisztázás lehetőségét.

curtain-165488_1280.jpgA német gyökerű intézkedés az új közbeszerzési törvényről szóló javaslatban (lásd: T/4849. számú törvényjavaslat a közbeszerzésekről; a továbbiakban: Javaslat) is szerepel.
Lényege, hogy adott kizáró ok hatálya alá eső gazdasági szereplő a kizáró ok ellenére is részt vehet a közbeszerzési eljárásban, ha kellő bizonyítékát adta megbízhatóságának. Konkrétan: bizonyítani kell, hogy
- a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel okozott kárt megtérítette vagy arra adott határidő mellett kötelezettséget vállalt, továbbá
- az érintett hatóságokkal együttműködve átfogóan tisztázta az ügy tényállását és körülményeit és
- olyan belső – szervezeti, technikai és személyi – intézkedéséket hozott, amelyek alkalmasak annak megelőzésére, hogy a jövőben további bűncselekményt, kötelességszegést vagy egyéb jogsértést kövessen el.

Látható, hogy összetett feltételrendszert kell teljesítenie annak, aki a kizáró ok ellenére – kivételt képez az öntisztázás alól a köztartozás meg nem fizetése, illetve akinek jogerős ítéletben a bíróság a tevékenységét korlátozta – közbeszerzési eljárásban kíván részt venni.

További garanciális rendelkezés, hogy a Javaslat a kérdés megítélését nem bízza az érintett gazdasági szereplőre: a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtania a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőnek a szükséges bizonyítékokat, amelyek igazolhatják a megbízhatóságát. A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül – a határidő egy alkalommal meghosszabbítható – határozatot hoz a gazdasági szereplő által megtett intézkedések megfelelőségéről, azaz arról, hogy az öntisztázás eredményes volt-e.

A témáról részletesebben, illetve az új közbeszerzési törvény szerinti változásokról 2015.október 20-i konzultációnkon tájékozódhat.

Szólj hozzá

jo tudni