2015. okt 03.

Rövidebb közbeszerzési eljárások

írta: Dr. Kothencz Éva
Rövidebb közbeszerzési eljárások

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban gyakran megfogalmazott kritika nemcsak azok bonyolultsága, hanem a hosszadalmassága is. Azzal együtt, hogy a közbeszerzési eljárások időigényessége elsősorban nem a tényleges eljárási határidőkre – azaz a meghirdetéstől a döntéshozatalig tartó időszakra – vezethető vissza, a jövőben a közbeszerzések szereplői rövidebb eljárási határidőkkel kalkulálhatnak.

ball-862119_1280.jpgA várhatóan még ez évben hatályba lépő, jelenleg a Parlament előtt lévő új közbeszerzési törvény javaslata (továbbiakban: Javaslat) a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, a beszerzések hatékonyságának növelése mellett – csak néhányat említve a jogalkotói célkitűzések közül – célul tűzi a közbeszerzési eljárások gyorsítását is. Ezt részben az eljárási határidők, bizonyos esetekben pedig a szerződéskötési tilalmi időszak (moratórium) csökkentésével kívánja elérni.

Míg a hatályos szabályozás értelmében (közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; Kbt.) nyílt eljárás esetén, uniós eljárásrendben az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattételi határidőt az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb időtartamban [Kbt. 83. § (4) bek.], a Javaslat ezt harmincöt napra rövidíti. A rövidítés részben azzal a körülménnyel van összefüggésben, hogy a tervek szerint az ajánlatkérőknek – főszabály szerint – a dokumentációt elektronikus úton, korlátlanul, teljes körűen és díjmentesen kell az ajánlattevők rendelkezésére bocsátaniuk. A harmincöt napos határidő további öt nappal rövidíthető, ha az eljárásban az ajánlatok elektronikusan is benyújthatók.

Az átalakított nemzeti eljárásrendben is rövidebb határidőkkel kell számolniuk a szereplőknek. Azzal együtt, hogy a nyílt, a meghívásos, illetve tárgyalásos eljárás megindítására szolgáló felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé az ajánlatkérő, a jelen szabályozás szerinti húsz napos ajánlattételi határidő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén tíz napra, építési beruházás esetén pedig tizenöt napra rövidül.

A témáról részletesebben, illetve az új közbeszerzési törvény szerinti változásokról 2015.október 20-i konzultációnkon tájékozódhat.

Szólj hozzá

jo tudni