2016. már 12.

Kik, és hogyan részesülhetnek a személyi jövedelemadó 1%-ból?

írta: Horváth Józsefné Éva
Kik, és hogyan részesülhetnek a személyi jövedelemadó 1%-ból?

percent-1019730_640.jpgCsak azok a szervezetek részesülhetnek az adott évben az 1%-os felajánlásokból, amelyek az azt megelőző évben regisztráltak a NAV-nál. Az a szervezet, amely 2015-ban részesülni kíván a felajánlásokból, annak 2014. szeptember 30-áig kellett regisztrálnia az adóhatóságnál. A 2015-ös kedvezményezetti nyilvántartásba való felvételt elektronikus úton az EGYREG adatlapon lehetett kérvényezni.

Rendelkezhet:

  • - az első kedvezményezetti körbe tartozó, civilszervezet,
  • - a második kedvezményezetti körbe tartozó, egyház

A következő civil szervezetek részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiból:

  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és
  • alapítvány, közalapítvány, amelyet a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel vett nyilvántartásba a bíróság,

A NAV minden év január 1-jén honlapján teszi közzé az adott rendelkező évre vonatkozó regisztrált kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.

A regisztráció visszavonásig vagy a kedvezményzetti feltételek megszűnéséig érvényes.

Abban az esetben ha a regisztrációt követően valamilyen változás miatt a szervezet már nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek, azt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a NAV-nak. Ezt követően az adóhatóság törli a szervezetet a nyilvántartásból.

Mire tudja felhasználni a szervezet a kapott 1%-ot?

A szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott közcélú tevékenységre

Korlát:

  • Működésre, ahol az együttes összeg a felhasznált összeg 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft lehet. 
  • Reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.
  • Tartalékolhatja is a szervezet a kapott 1%-ot, az átutalást követő második év december 31-éig.

 

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás „EGYSZA” elnevezésű lapján található rendelkező nyilatkozat, vagy az állami adóhatóság honlapján közzétett „15EGYSZA” jelű formanyomtatványon teheti.

A rendelkező nyilatkozaton, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni.

A második kedvezményezetti körbe tartozó egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie.

Beküldési határidő 2016. május 20-a. A 2016. május 20-ai határidő jogvesztő.

Mi a teendője a szervezetnek miután megkapta az 1 %-ot?

A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk, hogy a kapott összegeket hogyan és külön költségek nélkül tudják a civil szervezetek elszámolni.

NAV teljesítése hogyan történik?

A NAV az adózó nyilatkozata ellenére sem utalja át a felajánlott 1%-okat, ha a meghatározott felétetlek nem teljesültek. Ha minden feltétel teljesült, akkor a NAV legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének szeptember 30. napjáig köteles átutalni a kedvezményezett szervezet számára felajánlott 1%-okat.

Szólj hozzá

jo tudni