2016. már 19.

Társaság jogutód nélküli megszűnése

írta: Horváth Józsefné Éva
Társaság jogutód nélküli megszűnése

Hogyan alakul a társaság tulajdonosának felelőssége a társaság jogutód nélküli megszűnésekor?

apple-724408_640.jpg

Jogutód nélküli megszűnéskor a megszűnt társaság tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük értékéig kötelesek helytállni a megszűnt társaság még ki nem elégített tartozásaiért.

A megszűnő társasággal szembeni követelés a törlésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a társaság volt tagjaival szemben.

Abban az esetben, ha a tag felelőssége korlátozott volt a társaság működése alatt, akkor ez a felelősség a jogutód nélküli megszűnés esetén is korlátozott marad. Ha a társaság tagja a korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a társaság jogutód nélküli megszűnésekor maradt kielégítetlen hitelezői követelések, akkor ez a tag a tartozásokért korlátlanul köteles helytállni.

Kényszertörlési eljárás során akkor merülhet fel a korlátozott felelősségű tag felelősségének korlátlanná válása, amennyiben a volt tulajdonos a korlátolt felelősségével visszaélt.

Mit jelent a korlátozott felelősséggel való visszaélés?

Korlátozott felelősséggel való visszaélés minősül, ha a tagok tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, vagy olyan határozatot hoztak, amelyről általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes működésével ellentétes.

Szólj hozzá

jo tudni