2016. ápr 06.

Új ösztönző a társasági adóban

írta: Horváth Józsefné Éva
Új ösztönző a társasági adóban

blue-81847_640.jpgPályázunk az Olimpiára.  A pályázat lebonyolítására létrejött egy Nonprofit társaság.

Március 10-én lépett hatályba a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) újabb módosítása, mely szerint azok a vállalkozások, akik a pályázat lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségek támogatására – visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtanak támogatást, a pénzbeli és nem pénzbeli juttatás értékének adókedvezményként történő igénybevételére ad lehetőséget.

A támogatás – amely a naptári évvel azonos vagy attól eltérő üzleti évet alkalmazó adózók részéről  2016. március 10-e és 2017. december 31-e között nyújtható.  A támogatás nyújtásának adóévében és az azt követő adóévekben keletkezett társasági adóból, utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe, legfeljebb az adóévi számított adó 70 százalékáig.

Az adókedvezmény igénybevételének feltételei

– A támogató rendelkezik a nonprofit társaság által kiállított támogatási igazolással.

– A támogató a támogatási megállapodás megkötését követő 30 napon belül  átutalja a támogatást.

Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehető igénybe, adóvisszatartás formájában, amelyet a 2016-2017. években nyújtott támogatásról a nonprofit társaság ad ki, a támogatási megállapodást követő 15 napon belül.. A 2016-ra és 2017-re kiállított támogatási igazolások együttesen számított értéke nem haladhatja meg a 19 milliárd forintot. A támogatási igazolás tartalmazza az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát és az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.

A támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) előírása alapján  a juttatás üzleti évében egyéb ráfordításként kell elszámolni. A támogatás 25 százaléka elismert ráfordítás, de a 75 százaléka azonban a vállalkozási tevékenység érdekében el nem ismert ráfordítás, ezért azzal meg kell növelni az adózás előtti eredményt.

Szólj hozzá

jo tudni