2016. ápr 20.

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény bevallása

írta: Perfekt Blog
A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény bevallása

Közeledik május 20-a, a magánszemélyek többségének ezen időpontig kell benyújtania a személyi jövedelemadó bevallását. A 2015. évről szóló bevallásban kell eleget tenni – többek között – a családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény bevallási kötelezettségnek. Korábbi cikkben már bemutatásra kerültek a kedvezmények, illetve az év közben történő igénybevétel szabályai.

Hogyan kell a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) szerinti családi kedvezményt és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti családi járulékkedvezményt a bevallásban szerepeltetni, közösen igénybe venni, megosztani, illetve hogyan kell a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolni?

 baby-1150109_640.jpg A családi kedvezmény és járulékkedvezmény bevallást érintő szabályai

A családi kedvezményt a magánszemély a tárgyévről szóló adóbevallásában, munkáltatói adómegállapításában (együttesen a továbbiakban: bevallás) is érvényesítheti, illetve itt tünteti fel az év közben érvényesített családi járulékkedvezményt valamint, ha van rá lehetősége akkor további járulékkedvezményt érvényesíthet.

Amennyiben a kedvezménynek több jogosultja van, akkor azt közösen érvényesíthetik, valamint a jogosult a kedvezményt megoszthatja a jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni.

Azon jogosultsági hónapokra eső családi kedvezményre, amelyre vonatkozóan a jogosult vagy házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe vette, a megosztás nem alkalmazható. Nem lehet megosztani a kedvezményt továbbá azokra a hónapokra sem, amelyekre a családi kedvezményt a jogosultmás jogosulttal közösen érvényesítette.

 

Példa

Egy házaspár a két gyermeke után közösen érvényesíti a családi kedvezményt. Februárban elválnak, a gyermek az anyánál maradnak, aki a gyermeket nevelő egyedülállók emelt összegű családi pótlékát kapja júniusig, miután júliusban összeköltözik élettársával.

Ebben az esetben a gyermekek után érvényesíthető családi kedvezmény éves összege (2*62 500*12=) 1,5 millió forint.

Ezt az összeget a következők szerint lehet igénybe venni:

 

Összeg

érvényesítő

január-február

250 000

Anya és apa közösen érvényesítheti, az élettárssal anya nem oszthatja meg.

március-június

500 000

Miután az anya emelt összegű családi pótlékot kap, ezért erre az időszakra tekintettel nem oszthatja meg a kedvezmény összegét az élettársával.

július-december

750 000

Anya ezt az összeget megoszthatja az élettársával.

 

A családi kedvezmény közös igénybevétele, megosztása az adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely jogosultnál történt annak figyelembevétele, kivéve a családi pótlékra saját jogán jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély után járó kedvezményt. Az utóbb említett két esetben ugyanis, év végén az minősül jogosultnak, aki év közben az adóelőleg megállapítása során jogosult volt.

Közös érvényesítés vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek – adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő – közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket.

 A nyilatkozaton fel kell tüntetni

  • a jogosultság jogcímét,
  • a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, ennek hiányában természetes azonosító adatait, lakcímét, továbbá
  • azt, hogy e személyek – ideértve a magzatot is – az adóév mely hónapjaiban minősültek eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, valamint
  • a családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét és azt, hogy mely hónapokra tekintettel történik közös érvényesítés, megosztás.


(Változás, hogy a 2016. évről szóló bevallás nyilatkozatában – a magzat kivételével – az eltartottak adóazonosító jelét kell szerepeltetni, azaz nem felel majd meg a jogszabályi feltételeknek, ha a nyilatkozatban csak az eltartottak természetes személyazonosító adatai szerepelnek. Viszont ez a módosítás nem érinti a 2015. évről szóló bevallást, amelyben még elfogadható a természetes személyazonosító adatok használata.)

Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóbevallás benyújtását követően történik, a várandósság 2015. évi időszakára járó családi kedvezmény az elévülési időn belül önellenőrzéssel érvényesíthető. Azonban ebben az esetben is be kell szerezni az orvosi igazolást, ugyanis ezzel igazolható adóhatósági ellenőrzés során a várandósság ténye.

Amennyiben a családi kedvezményre jogosult magánszemély vagy a kedvezményre szintén jogosult más magánszemély a családi járulékkedvezmény havi vagy negyedéves összegét érvényesítette, akkor a bevallásban a jogosult(ak) által, vagy a kedvezmény megosztásával érintett házastársak, élettársak által együttesen érvényesíthető családi kedvezmény összegét csökkenti az általuk együttesen igénybe vett családi járulékkedvezmény összegének az adó mértékére vonatkozó rendelkezés szerinti mértékkel elosztott része, 625 százaléka (2016. évi bevallásban 667 százaléka).

Ez a szabály azt jelenti, hogy amennyiben a magánszemély – esetleg másik jogosulttal közösen – év közben családi járulékkedvezményt érvényesített jogszerűen, és év végén a bevallásban személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget állapít meg, akkor ez a rendelkezés biztosítja, hogy azt a kedvezmény keretet, amelyet már családi járulékkedvezmény formájában – akár más jogosulttal közösen – érvényesített, ismételten ne lehessen levonni az adóalapból, azaz a személyi jövedelemadót meg kelljen fizetni.

A cikk folytatása további példákkal az Adótanácsadó Klub legújabb kiadványában.

 

Vegyen részt budapesti Adótanácsadó Klubunk következő, 2016. április 26-i előadásán, amelynek témája többek közt a 1553-as bevallással kapcsolatos kérdések. A részvételi díj befizetését követően térítésmentesen elküldjük Önnek az Adótanácsadó Klub 2016. évi 2. kiadványát. A kedvezmény érvényesítése céljából a jelentkezési lapon kérjük, tüntesse fel a BLOG-ATK-20160426 kódot.

Adótanácsadó Klub

 

Szerző: Kopányiné Mészáros Edda (adó szakreferens, Nemzeti Adó-és Vámhivatal)
(Adótanácsadó Klub kiadvány)

 

Szólj hozzá

jo tudni