2016. máj 04.

Elektronikus aláírás

írta: Horváth Józsefné Éva
Elektronikus aláírás

Új jogszabály váltja fel az elektronikus aláírásról szóló törvényt! alairas.jpg

2016. január 1-én hatályba lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, ezzel egyidejűleg az elektronikus aláírásról szóló törvény hatályát veszti.

A Törvény egyes fejezetei csak fokozatosan fognak hatályba lépni.

Elsőként az ún. bizalmi szolgáltatásokról szóló fejezet, melynek szabályai már 2016. július 1-től hatályosak. A bizalmi szolgáltatások fogalmát a fenti eIDAS Rendelet határozza meg, mégpedig rendszerint díjazás ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus szolgáltatásokként:

a) elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők vagy elektronikus időbélyegzők, ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy

b) weboldal-hitelesítő tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy

c) elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése.

A Törvény az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ( pl. helyi  önkormányzat, bíróságok,  választott bíróságok, az ügyészség, közjegyzők, bírósági végrehajtók és  közüzemi szolgáltatók) és az ügyfél elektronikus kapcsolatának  általános szabályait fekteti le.  Ezen rendelkezések szerint Magyarországon 2017. január 1-től az ügyfelet megilleti a jog, hogy a felsorolt elektronikus ügyintézést biztosító szervek  (és más,a Törvény szerint azt önkéntesen vállaló és az abban meghatározott feltételeknek megfelelő jogalanyok) előtt ügyeit elektronikusan intézze. Ugyanakkor a különféle elektronikus ügyintézést biztosító szervek csak  2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvény rendelkezései szerint  biztosítani.

Szólj hozzá

jo tudni