2016. máj 18.

A számviteli beszámolók közzététele, valamint passzív státusza

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
A számviteli beszámolók közzététele, valamint passzív státusza

elektronikus_beszamolo.jpgHamarosan itt az idő 2016. május 31-ig, minden gazdasági társaságnak a beszámolóját közzé kell tenni. Ennek a közzétételi kötelezettségének kell eleget tenni  a cég választása szerint a céginformációs szolgálathoz történő elektronikus űrlap segítségével.

A közzétételt követően gyakori hibaként fordul elő, hogy véletlenül nem azt a beszámolót teszik közzé, amit a közgyűlés elfogadott.

A céginformációs szolgálat a beszámolót az alábbiak szerint vizsgálja meg.

  • Informatikai szempontból a beszámolót a beküldés pillanatában megvizsgálja, majd
  • a beszámolóhoz csatolt mellékletek vizsgálata következik.
  • a cégnyilvántartásban történő adatokat veti össze az elektronikus űrlapon lévő adatokkal:
  • a cégjegyzék számot, és az adószámot veti össze.


Amennyiben a fentiek helyesek, a beszámolót a szolgálat benyújtottnak tekinti, melyről megküldi az értesítést a vállalkozás megfelelő tárhelyére. Azonban ha a fenti adatok hibásak, a beszámoló nem kerül közzétételre. Ebben az esetben a vállalkozásnak számolni kell azzal, hogy a NAV akár az adószámát is törölheti.

Ha a  közzétett  beszámolóval együtt megküldött adatok nem egyeznek a cégjegyzék adataival, akkor a szolgálat a beszámolót eltávolítja a honlapról, és ebben az esetben is értesítést küld a vállalkozás tárhelyére. Ebben az esetben szintén a beszámolót be nem küldöttnek tekintik.

A cég kérelmére viszont a hibás (amelyben a tartalmi adatok a hibások) beszámolót  a cégszolgálat a honlapjáról nem távolítja el.

Ha nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló kerül benyújtásra és közzétételre, lehetőség van az erről szóló nyilatkozatot a céginformációs szolgálatnak megküldeni.

A nyilatkozat megküldhető:

  • személyesen
  • postai úton, vagy
  • elektronikusan

A nyilatkozat letölthető: http://e-beszamolo.im.gov.hu/passzivalas_nyilatkozat

Ebben az esetben a beszámoló passzív állományba helyezi.

A  legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételére vonatkozó lehetőséget a vállalkozás a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja. Ebben az esetben az eredeti beszámoló is megmarad a honlapot, valamint a változtatás tényét is feltünteti. Ekkor a változás tényről szintén értesítést küld a tárhelyre, valamint megküldi ennek tényét az állami adóhatóságnak is.

Szólj hozzá

jo tudni