2016. jún 04.

Nyugdíjasként dolgozó munkavállaló

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Nyugdíjasként dolgozó munkavállaló

Vállalkozó nyugdíj emelésének feltételeoreg2.jpg

A nyugdíj mellett dolgozókra már más szabályok vonatkoznak, attól függően, hogy öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, társas vállalkozókra és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozókra.

Külön szabály vonatkozik a közszolgálati viszonyban dolgozókra is. Ezzel most mi nem foglalkozunk.

Nem foglalkozunk továbbá a kedvezményekkel sem, hiszen majd nem mindegyiket egyedileg kell vizsgálni.

Öregségi nyugdíj:

Öregségi nyugdíjasnak az a személy, munkavállaló tekinthető, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt elérte, és számára öregségi nyugdíjat állapítottak meg. Az ilyenek foglalkoztatása után a munkaáltatónak a szociális hozzájárulási adót (27%) és a szakképzési hozzájárulást (1,5%-ot) kell megfizetni, összesen 28,5%. A nyugdíjas munkavállaló béréből levonásra kerül az SZJA 15%, a nyugdíjjárulék 10%. és 4% természetbeni egészségügyi járulék, összesen 29% .

Az öregségi nyugdíjas munkavállaló összeg korlátozása nélkül dolgozhat, és a nyugdíját is felveheti.

Munkavégzés szabálya korhatár előtti ellátás esetén:

Ebben a csoportba tartoznak a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjasok, a korkedvezményes nyugdíjas a korengedményes nyugdíjas, a bányász nyugdíj, és a nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított ún. öregségi nyugdíja.

Ők foglalkoztatása esetén kereseti korláttal kell számolni. Ha a keresete eléri a minimálbér összegének 18 szorosát, akkor a következő hónaptól a nyugdíját nem folyósítják. Ennek bejelentésére a munkavállaló kötelezett. Amennyiben keresete nem éri el a fenti határt, akkor a keresete mellett a nyugdíjat korlátozás nélkül felveheti.

Foglalkoztatásuk esetén a munkáltató az előzőekben leírt 28,5%-ot köteles megfizetni. A munkavállaló fizeti az SZJA 15%-át, a nyugdíjjárulék 10%-át a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%-át, a pénzbeli egészségbiztosítási járuléki 3%-át, a munkaerő-piaci járulék 1,5%.-át összesen 33,5%

A nők 40 éves jogvizonyára tekintettel megállapított nyugdíjas esetén a 3% pénzbeni egészségbiztosítási járulékot, és az 1,5% munkaerő-piaci járulékot nem kell megfizetni.

Egyéni és társas vállalkozók esetében, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte ő kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül.

Ebben az esetben tagja egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, a társas vállalkozó pedig 10% nyugdíjjárulékot.

Egyéni és társas vállalkozók:

Amennyiben saját jogú nyugdíjas folytat vállalkozói tevékenységet (ide tartozik az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte) ebben az esetben ő kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül, aki nem biztosított.

Ez esetben a társas vállalkozás a (kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után) 7 050.- Ft összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, a társas vállalkozó pedig 10% nyugdíjjárulékot.

A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után – pl. öregségi nyugdíjas – nem kell a társaságnak szociális hozzájárulási adót fizetni.

Nyugdíjnövelés továbbfoglalkoztatás esetén:

A továbbdolgozó, vagy továbbfoglalkoztatott nyugdíjas kérheti a megszerzett jövedelme után a nyugdíjemelést. A növelés iránti kérelmet évente egy alkalommal a megszerzett jövedelmet követő naptári évben lehet benyújtani. A jogosultak 0,5%-os mértékű növelésben részesülhetnek a megszerzett nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem 1/12 része után. ( Tny.22/a§ (1) bekezdése)

A növelést a nyugdíjbiztosító nem intézi önállóan, azt az ONYK K27 és nyomtatványon lehet igényelni.

A nyomtatvány kitölthető kézzel, vagy géppel, és be kell nyújtani a hozzá tartozó igazolásokat is. Amennyiben egyéni vállalkozó igényli az emelést, az adószámot is be kell írni, hiszen a jövedelemről az igazolást a nyugdíjbiztosító hivatalból kéri meg a NAV-tól.

Szólj hozzá

jo tudni