2016. aug 10.

Lehetséges az építési beruházásokat kizárólag költség-szempont alapján értékelni?

írta: Dr. Kothencz Éva
Lehetséges az építési beruházásokat kizárólag költség-szempont alapján értékelni?

lego.jpgA közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt., új Kbt.) valóban változást hozott az építési beruházásokra vonatkozó bírálati szempont meghatározása tekintetében. A Kbt. 76. § (5) bekezdése korlátozza az ajánlatkérő mozgásterét a bírálati szempontok meghatározásakor, amikor rögzíti, hogy ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében.

Mindazonáltal fontos tisztázni, hogy a kizárólag ár alapú értékelés nem azonos a költség szempontú értékeléssel.

Míg a korábbi közbeszerzési irányelvek az értékelésnek csak két fő szempontját ismerték: a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” és a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” szerinti értékelést, az új irányelvek – és ennek megfelelően az új Kbt. is – az ár alapú értékelésnek sokkal cizelláltabb megközelítését adja. Az ajánlatkérőknek lehetőségük van ugyanis arra, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az ár vagy a költség alapján, utóbbit olyan költséghatékonysági módszer alkalmazásával azonosítsák, mint az életciklus-költségek.

A kizárólag ár szerinti értékelés során az ajánlatkérő a beszerzés egyszeri, ún. „bekerülési árát” veszi figyelembe, jellemzően azt az összeget, amelyet a szolgáltatás elvégzésekor, a termék megvásárlásakor kifizet. Kétségtelen azonban, hogy ez az ún. beszerzési ár csak a költségelemek egy részét jelenti, amely nincsen tekintettel azokra a költségekre, amelyek a termék vagy szolgáltatás élettartama során felmerülnek

Ezzel szemben a költség-alapú értékelés azt jelenti, hogy a megrendelő/vásárló nemcsak a kezdeti beruházási költséget értékeli, hanem figyelembe veszi egy termék/szolgáltatás/építési beruházás fennállásának valamennyi létszakasza során felmerülő költségeket, kezdve a létrehozás első fázisától egészen a használat végéig. [A Kbt. a 3. § (7) bekezdésében az Értelmező rendelkezések között definiálja az életciklus fogalmát.]

Az életciklus-költségek fogalmi körébe tartozó lehetséges költségelemekről a Kbt. 78. §-ának (2) bekezdése szolgál eligazítással. E szerint az életciklus-költségek meghatározásakor egy áru, szolgáltatás vagy építési beruházás életciklusa során felmerült költségek egészét vagy egy részét kell az ajánlatkérő által jelentőségüknek megfelelően meghatározott mértékben figyelembe venni.

Az életciklus-költségek két nagy körét képezik egyfelől az ajánlatkérő vagy más felhasználók által viselt költségek (így például a használat költségei, különösen az energia és más erőforrások felhasználása, vagy a fenntartási költségek), másfelől a környezeti externáliáknak betudható költségek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Kbt. kizárólag az árat figyelembe vevő értékelési szempont előírását tiltja az ajánlatkérőknek. A fentiek szerint meghatározott költség alapú értékelés az építési beruházások kapcsán is megengedett. A teljesség érdekében jegyezzük meg, hogy emellett természetesen lehetőség van a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer meghatározására, amely az ár (költség mellett) egyéb minőségi szempontok figyelembe vételét jelenti.

Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes