2016. dec 28.

Munkajogi fogalomtár 5.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Munkajogi fogalomtár 5.

Igazolt és igazolatlan távollét

fogalomtar.jpg

A munkavállaló munkaviszonyból eredő egyik alapvető kötelezettsége a munkavégzés, illetve munkavégzés hiányában is a rendelkezésre állás, amelyek elmulasztása akár azonnali hatályú felmondáshoz is vezethet. Az Mt. a munkavállaló távollétét számos esetben igazoltnak tekinti, azaz a munkavállaló távolléte nem minősül kötelezettségszegésnek. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy az igazolt távollét egyúttal fizetett távollétet jelent, sőt az is előfordulhat, hogy az igazolt távollét időtartama a fizetett szabadság szempontjából nem minősül munkában töltött időnek. A főbb eseteket és jogkövetkezményeket a táblázat tartalmazza.

Távollét indoka

Munkajogi minősítés

Díjazás

munkaidő-beosztás szerinti távollét

igazolt

távolléti díj jár

betegszabadság (évente 15 munkanapig)

igazolt

távolléti díj 70%-a jár

tartós keresőképtelenség (betegszabadság lejárta után)

igazolt

távolléti díj nem jár (helyette: táppénz)

fizetett szabadság (alap- és pótszabadság)

igazolt

távolléti díj jár

szülési szabadság (24 hét)

igazolt

távolléti díj nem jár (helyette: csecsemőgondozási díj)

gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (a gyermek 3 éves koráig, ill. a GYES, a gyermekgondozás segítő ellátás folyósításáig)

igazolt

távolléti díj nem jár (helyette: családtámogatások)

állásidő (a munkáltató nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének)

igazolt

alapbér (elháríthatatlan külső ok kivételével)

tényleges, önkéntes tartalékos katonai szolgálat (3 hónapig)

igazolt

távolléti díj nem jár

hozzátartozó halála (2 munkanap)

igazolt

távolléti díj nem jár

hozzátartozó gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság (legfeljebb 2 év)

igazolt

távolléti díj nem jár

véradás időtartama (legalább 4 óra)

igazolt

távolléti díj jár

bírósági, hatósági eljárás időtartama

igazolt

távolléti díj csak tanúskodás esetén jár

szoptatás időtartama (napi 1-4 óra)

igazolt

távolléti díj

emberi reprodukciós eljárás (egészségügyi intézményben)

igazolt

távolléti díj nem jár

önkéntes, létesítményi tűzoltói szolgálat

igazolt

távolléti díj nem jár

különös méltánylást érdemlő személyi, családi, elháríthatatlan indok

munkáltató engedélye esetén igazolt

távolléti díj nem jár

kötelező orvosi vizsgálat

igazolt

távolléti díj jár

általános iskolai képzés, a munkáltató által előírt képzés

igazolt

távolléti díj jár

munkáltató által támogatott képzés

megállapodás esetén igazolt

távolléti díj jár

szakszervezeti tisztségviselő, illetve a vele való konzultáció munkaidő-kedvezménye

igazolt

távolléti díj jár

felmentés a munkavégzés alól a kötelezettségszegés kivizsgálásának időtartamára (max. 30. nap)

igazolt

távolléti díj jár

Szólj hozzá

jo tudni