2017. feb 01.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2017.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Egyszerűsített foglalkoztatás 2017.

(Jogszabályok: 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról; Szja.tv, Tbj, 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról)

job1.jpg

1. Esetei

 • mezőgazdasági idénymunka
 • turisztikai idénymunka
 • alkalmi munka
 • filmipari statisztálás(i) alkalmi munka (FEOR 3711)

 

2. Létszámkorlát

Nincs főállású alkalmazott:

                      legfeljebb        1 fő.

Átlagos statisztikai létszám      

1-5 fő:             legfeljebb        2 fő
6-20 fő            legfeljebb        4 fő
20 felett:         legfeljebb        20%

3. Időkorlátok

 • idénymunka és/vagy alkalmi munka legfeljebb évente összesen 120 napig végezhető (kivétel a filmipari statisztálás és a szociális szövetkezetben végzett munka);
 • alkalmi munka egy naptári éven belül legfeljebb összesen 90 napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb összesen 15 napig, egymást követő naptári napok esetében legfeljebb 5 napig végezhető.

 

4. Bérkorlátok

 • minimálbér (733 Ft óra) 85%-a (623 Ft/óra), illetve a munkakörre irányadó képzettségi előírástól függően a garantált bérminimum (926 Ft/óra) 87%-a  (816 Ft/óra)jár (ez egyúttal az szja-szempontból ún. mentesített keretösszeg, ameddig a munkavállalónak nem kell jövedelmet megállapítania és adóbevallást tennie).
 • filmipari statisztáknál legfeljebb 12 000,- Ft lehet a napi nettó bér.

 

5. A jogviszony létesítése és bejelentése, tartalma

 • mindig határozott idejű munkaviszonyt eredményez;
 • törvény szerinti munkaszerződés-sablon nem kötelező, de alkalmazható.
 • bejelentés előzetesen elektronikus úton vagy telefonon a NAV-nál (adószám, munkavállaló neve, adó- és tb. azonosító jele, a foglalkoztatás jellege, a munkaviszony napjainak száma). Papíron, személyesen, postán nem lehet!
 • a határozott időre szóló Mt. rendelkezések szerinti munkaviszonynak számít (pl. a pótlékok szempontjából is azonosak a rendelkezések a nem egyszerűsített formában foglalkoztatottakéval).

 

6. Adó- és járulékfizetés

 • A közterhet a munkáltató fizeti (idénymunka: 500 Ft/nap/munkavállaló; alkalmi munka: 1000 Ft/nap/munkavállaló, filmipari statiszta: 3000 Ft/munkavállaló).
 • Az így megfizetett közteher kiváltja a munkáltató tb-járulékát, szakképzési hozzájárulását, egészségügyi hozzájárulását, rehabilitációs hozzájárulását, az szja adóelőleg levonási kötelezettségét, illetve a munkavállalónál a nyugdíj- és egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulékot, szja-előlegfizetési kötelezettséget.
 • Nem kell jövedelmet megállapítani és adóbevallást készíteni az ún. mentesített keretösszeget meg nem haladó jövedelem esetén.
 • Ha a munkáltató 300 e Ft-nál nagyobb köztartozást halmoz fel az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán, a továbbiakban nem foglalkoztathat ilyen munkavállalót.
 • A tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell a közterheket megfizetni. Bevallás havonta 12. napig az xx08-as nyomtatványon. Kifizetéskor igazolást kell kiadni az Art. szerint (bevétel teljes összege, jogcíme).
 • A kedvezmény jogosulatlan alkalmazása esetén a feltételek megsértésének feltárásától annyi ideig kell az általános szabályokat alkalmazni, ameddig a kedvezményeket jogosulatlanul igénybe vették.

 

7. Tb. ellátásra jogosultság

 • nem minősül Tb. szerint biztosítottnak
 • a nyugdíj, a baleseti egészségügyi ellátás és az álláskeresési ellátás szempontjából azonban jogszerző időnek számít.
Szólj hozzá

jo tudni