2017. feb 25.

Alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok

írta: Dr. Kothencz Éva
Alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok

Változnak az alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok a
közbeszerzési törvény módosítása következtében

alvallalkozok.png

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2017. január 1-jétől hatályos, módosított előírásai az alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok körében is változásokat hoztak.

Főszabály továbbra is az, hogy az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására. Ez alól kivételt csak az az eset képez, ha az ajánlatkérő eljárás során építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén előírta, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen. Ilyen esetben a megjelölt tevékenységre nem vonható be alvállalkozó.

A nyertes ajánlattevőnek ugyanakkor minden esetben bejelentési kötelezettsége van az ajánlatkérő felé a teljesítésbe bevont alvállalkozók vonatkozásában. E szerint a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A módosított szabályok megszüntették a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések esetén az alvállalkozók teljesítésben való közreműködésére vonatkozó, amint az alvállalkozók által bevont további közreműködőkre irányadó korlátozást is.

Építési beruházás esetén továbbra is irányadó a korlátozás, ugyanakkor változott a bevonás százalékos megengedett mértéke. A Kbt. 138. §-ának módosított (1) bekezdése értelmében építési beruházások tekintetében az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át (lásd korábban 50%-át). Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Ezzel összhangban változott az építési beruházások tekintetében az ún. szubalvállalkozók bevonásának megengedett mértéke, miszerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.


 

 

Szólj hozzá