2017. már 15.

2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

írta: Dr. Kothencz Éva
2017. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

Jelen írásunkban a 2017. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról adunk tájékoztatást.

information_4.jpg

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján uniós és nemzeti értékhatárokat különböztetünk meg. Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, míg a nemzeti értékhatárokat a hazai jogalkotó az éves költségvetési törvényben határozza meg. [Kbt. 15. § (2)-(3) bek.]

A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat minden év elején a honlapján közzéteszi. [Kbt. 15. § (5) bek.]

A Közbeszerzési Hatóság elnöknek az értékhatárokról szóló tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 6. szám, 2017. január 13-án jelent meg, illetve az a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján a „Jogalkalmazás elősegítése” menüpontból az „Elnöki tájékoztatók” almenüből is elérhető.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság kétévente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint azokat kétéves időszakra állapítja meg. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2015. végén került sor, mikor is az értékhatárok 2016. január 1-től kezdődően a 2017. évre is rögzítésre kerültek, így 2017. során nem történt változás; a már tavalyi évben is alkalmazott értékhatárokkal kell kalkulálni

Előzőek alapján az uniós értékhatárok 2017-ben az alábbiak szerint alakulnak.

euro_penz.jpg

I. Klasszikus ajánlatkérők esetén

I.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

 • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében (azaz a minisztériumok illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135.000,- euró, azaz 427.450,- forint;
 • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a be-szerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 209.000,- euró, azaz 135. 830,- forint;
 • a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 152.500,- forint.


I.2. Építési beruházás esetén
5.225.000,- euró, azaz 1.603.395.750,- forint;


I.3.
Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

 • a Kbt. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 135.000,- euró, azaz 41.427.450,- forint;
 • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 209.000,- euró, azaz 135.830,- forint.

II. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár:

II.1. Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 418.000,- euró, azaz 128.271.660,- forint;

II.2. Építési beruházás esetén: 5.225.000,- euró, azaz 1.603.395.750,- forint

II.3. A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000,- euró, azaz 306.870.000,- forint.

II.4. Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 418.000,- euró, azaz 128.271.660,- forint.

 

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

I.3. Építési és szolgáltatási koncesszió esetén 5.225.000,- euró, azaz 1.603.395.750,- forint.

A továbbiakban tekintsük át a 2017-ben alkalmazandó nemzeti értékhatárokat!

Amint arra már a korábbiakban utaltunk, a nemzeti értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben kell meghatározni. Ennek megfelelően a 2017. évre irányadó nemzeti értékhatárok Magyaroroszág 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (lásd 70. §) kerültek megállapításra.

Az előző évhez képest változást jelent, hogy a nemzeti értékhatárok – hosszú időt követően – a klasszikus ajánlatkérők tekintetében emelkedetek árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés és a szolgáltatási koncesszió vonatkozásában.

I. Klasszikus ajánlatkérők esetében:

 • árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;
 • építési beruházás esetében 25 000 000 forint.
 • szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;

 

II. Közszolgáltatói szerződésekre esetén:

 • árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;
 • építési beruházás esetében 100 000 000 forint;
 • szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint;

 

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

 • építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
 • szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

 

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

 • építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;
 • szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

 

(Forrás: A Közbeszerzési Hatóság hivatkozott elnöki tájékoztatójában foglaltak felhasználásával)

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis