2017. jún 14.

2017-től módosultak az alvállalkozók bevonásának mértékére vonatkozó szabályok

írta: Dr. Kothencz Éva
2017-től módosultak az alvállalkozók bevonásának mértékére vonatkozó szabályok

Úgy tudjuk, hogy 2017-től módosultak az alvállalkozók bevonásának mértékére vonatkozó szabályok a közbeszerzési törvényben. A megkötött szerződéseket ez mennyiben érinti?

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt., új Kbt.) 2017. január 1-jével több ponton módosult (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvényt; a továbbiakban: Módtv1.), így valóban, a kérdésben érintett témakörben is.

Mindenek előtt, lássuk, hogy melyek a hatályos előírások az alvállalkozók bevonásának megengedett mértékére!

paragrafus.jpg

A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Ugyanezen szakasz rögzíti továbbá azt is, hogy „építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.” [Kbt. 138. § (5) bekezdése]

A 2017. január 1-je előtt irányadó szabályok ezzel szemben 50%-ban maximalizálták az alvállalkozói részvétel mértékét építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén. A változás tehát egyfelől az, hogy

(1) 2017. január 1-jétől nagyobb mértékben, a szerződés értékének 65%-ában – a korábbi 50%-os helyett – van lehetőség alvállalkozók igénybe vételére építési beruházás esetén; másrészt

(2) a Kbt. hatályos szabályai szolgáltatás megrendelése esetén már nem tartalmazzák az alvállalkozói részvétel korlátozására vonatkozó előírásokat.

Ami a korábbi (2017. január 1-je előtt megkezdett közbeszerzési eljárások alapján megkötött) szerződéseket illeti: a Kbt. módosításáról rendelkező, már korábbiakban hivatkozott Módtv1. a kérdéskör kapcsán kifejezetten rögzíti: a szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a Módtv1. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását [Mód. tv. 48. §]

Másként fogalmazva: a szerződő felek döntésének függvénye, hogy a 2017. január 1-je előtt irányadó szabályok alapján megkötött szerződéseiket változatlanul fenntartják vagy az érintett kérdéskör kapcsán módosítják. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződések módosításának szabályait a Kbt. szigorún szabályozza, így a Módtv1. egyértelművé teszi, hogy „a szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét”. [Módtv1. 48. §]

Előzőek azt jelentik, hogy, amennyiben a szerződő felek a 2017. január 1-jétől irányadó szabályokat érvényesíteni kívánják a megkötött szerződéseikre, ennek nincsen akadálya, azonban a szerződést módosítaniuk kell, amire a Kbt.-t módosító jogszabály kifejezetten lehetőséget nyújt.

 

Szólj hozzá

jo tudni