2017. aug 11.

Újdonságok a 2018-ra megszavazott adótörvényekből - 4. rész

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Újdonságok a 2018-ra megszavazott adótörvényekből - 4. rész

Art.

Jelen cikkünkben a 2018. január 1-től életbe lépő adóeljárási szabályok áttekintésével foglalkozunk.

Az Art. módosításai elsősorban a gazdaság fehérítését célozzák, ill. támogatja a jogkövető adózók adókötelezettségeinek teljesítését, de természetesen vannak benne az adóelkerülő magatartás megelőzését segítő rendelkezések is.

ujdonsagok_4_resz.png

  • Adófizetés biztosíték

Az adófizetési biztosíték, mint új jogintézmény kerül be az Art.-ba jövő év január elsejétől, és azon adózók „biztosítását” célozza meg, akik az adóregisztrációs eljárással nem érintettek, de az adóhivatal bizonyos előre meghatározott feltételek alapján kockázatosnak ítélt.

Ennek a biztosítéknak a célja, hogy ezen kockázatos adózók esetében biztosíték álljon rendelkezésre az adókötelezettségeik teljesítéséhez, ill. ösztönözze ezen adózókat az adójogszabályok betartására.

 

  • Külföldi bankszámlaszámokhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség

Elsősorban a gazdaság fehérítését szolgáló kötelezettség, amely 2018. január 1-től a belföldi gazdasági társaságokra terjed ki.

Azon gazdasági társaságoknak, amelyek külföldi bankszámlával rendelkeznek, kötelesek ezt a NAV felé 2018. január 31-ig bejelenteni, ill. ugyanez a kötelezettség áll fent akkor is, ha a gazdálkodó szervezet a külföldi bankszámláját megszünteti. Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát valamennyi külföldi bankszámlaszámra, a pénzintézet(ek) nevére, a számla megnyitásának és lezárásának dátumára is kiterjed a jövőben.

 

  • NAV honlapján megjelenő adatbázis bővítése

A gazdasági élet szereplőinek nyújt segítséget a NAV adatbázisának szélesítése. Az Art. módosításának köszönhetően jövő év elejétől a NAV honlapján megjelennek azon adózók, akik áfa-bevallási kötelezettségüknek két egymást követő bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget, így lehetővé válik, hogy a gazdasági élet szereplői akár szerződések megkötése előtt is lényeges információkhoz jussanak leendő partnereikről.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni