2017. okt 13.

Az európai cégnyilvántartás

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az európai cégnyilvántartás

BRIS rendszer

 „Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer” (Business Registers Interconnection System=BRIS) 2017. június 8-án kezdte meg a működését. Módosult „a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról” szóló 2006.évi V. törvény (Ctv.) és megtörtént a 2012/17/EU irányelv átültetése a hazai jogszabályba (17/A. §).

cegnyilvantartas_azonosito.jpg

Talán már szembesültek a társaságok azzal, hogy a cégnyilvántartásukban egy „új” azonosító szám szerepel, ez pedig nem más, mint az idei év júniusától meghatározásra kerülő ún. Európai Egyedi Azonosító.

Az újonnan bevezetésre kerülő BRIS rendszer a tagállami központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a tagállami cégjegyzékek összekötéséről szól.

Alapvetően két célt szolgál:

  • egyrészről biztosítja, hogy az uniós tagállami nyilvántartásokból történő információhoz való hozzáférést,
  • másrészről elektronikusan adatot szolgáltat az egyes tagállami nyilvántartások között annak érdekében, hogy a határokon átnyúló jelentőségű változásokról, - pl.: fizetésképtelenségi eljárás, nyilvántartásból való törlés, bejegyzés, stb. - az érintett tagállami nyilvántartások időben értesüljenek és meg tudják kezdeni a szükséges eljárásokat és lépéseket.

A fent nevezett irányelv tételesen meghatározza azokat a társasági alapadatokat, amelyeket a tagállamoknak az e-Justice portálon keresztül az érdeklődők számára ingyenesen kell biztosítani. Ezek a cég cégjegyzékszámát, nevét, székhelyét jelentik, így a lekérdező könnyen értesülhet arról, hogy a cég valóban létezik.

Az Európai Egyedi Azonosító (EUID) azonosító felépítés egységesen az alábbiakból tevődik össze:

  • országkód,
  • a tagállami nyilvántartás azonosítójából,
  • és a cég nyilvántartási számából (cégjegyzékszám).

Fontos módosítás következett be a Ctv. (2006.évi V. törvény) rendelkezéseiben. Megszűnik a számviteli beszámolók be nem nyújtása miatt induló cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás, a Ctv. 87. §-a hatályon kívül került.

Ennek oka, hogy a beszámolók benyújtásának elmaradását évek óta a NAV vizsgálja, így feleslegessé vált e jogszabályi rendelkezés.

Szólj hozzá