2017. nov 15.

A 40 év az hány év?

írta: Széles Imre
A 40 év az hány év?

Amikor a jogosultsági idő meghaladja a szolgálati időt

A nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához több kell, mint 40 év szolgálati idő: 40 év jogosultsági idő megszerzése szükséges. Márpedig a jogosultsági idő számbavétele szigorúbb szabályok szerint történik, hiszen számos olyan időszak van (például a munkanélküli ellátás vagy ápolási díj folyósításának tartama) ami szolgálati időnek minősül ugyan,de nem tekinthető jogosultsági időnek.

nok-40-eves-nyugdijazasa.jpg

Ezt figyelembe véve, ellentmondásosnak tűnhet a címben említett helyzet, nevezetesen amikor valaki hosszabb jogosultsági idővel rendelkezik, mint szolgálati idővel.

Ennek ellenére mégis valós lehetőségről beszélünk. Például megtörténhet, hogy egy 40 éves jogosultsági időre tekintettel nyugdíjassá vált nő számára a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetének nem a 80 százalékában (ez a szorzó tartozik ugyanis a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény 1. számú melléklete értelmében a 40 év szolgálati időhöz) kerül megállapításra a havi nyugellátása, hanem csak ennél kisebb mértékű (pl. 38 évhez tartozó 77 százalékos) szorzó alkalmazásával. (Persze ennek ellentettje jóval gyakoribb, példáu a 40 év jogosultsági idő mellett 45 év szolgálati idővel történő nyugdíjszámítás.)

A „jelenség” oka az arányos szolgálati időre vonatkozó (Tny. 39. §) szabályokban keresendő. Az említett jogszabályi hely szerint, ha a biztosítottnak a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének a)-b), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve az Mt. értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme a minimálbérnél kevesebb, akkor a 20. §-ának alkalmazása során - az 1996. december 31-ét követő időszak tekintetében - a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával. 

Például, ha egy heti 15 órás munkaidővel rendelkező munkaviszonyban álló dolgozó havi keresete 80 ezer forint, akkor egy év alatt – felételezve, hogy folyamatos a biztosítása, illetve munkavégzése – 2017. évi arányos szolgálati ideje a következők szerint alakul: éves munkabére: 12 x 80.000 =960.000 forint. A minimálbér éves összege: 12 x 127.500 = 1.530.000 forint. Arányos szolgálati idő: 960.000/1.530.000 = 0,6275 x 365= 229 nap.

Az arányos szolgálati időszámítás szabályait a munkaviszonyban álló dolgozóra, illetve a biztosított munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízás, választott tisztségviselő) álló személyre, illetve a biztosított mezőgazdasági őstermelőre és főállású kisadózóra kell alkalmazni. Nincs arányos szolgálati például a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében, de nem számolunk vele a táppénz folyósítása alatt sem.

Többes jogviszony esetén az arányos szolgálati idők összeadónak, de legfeljebb a teljes szolgálati idő erejéig.  (Kettő egyidejűleg fennálló heti 30 órás munkaviszony is egy nap alatt csak egy nap szolgálati időt eredményez.)

Ugyanakkor az arányos szolgálati idő számításának szabályait kizárólag Tny. 20. szakaszával összefüggésben, tehát a nyugdíj összegének a meghatározása során kell csak alkalmazni.

Ezzel szemben a résznyugdíjhoz szükséges minimális 15 éves a vagy a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idő és nem utolsó sorban a 40 éves jogosultsági idő megállapításánál nem kell arányos szolgálati időt számítani.

Tehát a nyugdíjjogosultság tekintetében – legyen szó a 20 évről vagy 40 év jogosultsági időről – egy nap biztosításban töltött idő egy nap szolgálati/jogosultsági idővel egyenlő, függetlenül a napi járulékalap összegétől.

Ebből következően, akinek csak néhány hónap, esetleg év hiányzik a 40 év jogosultsági idejéből, azt megszerezheti akár heti néhány órás munkaviszonnyal vagy a biztosítási összeghatárt éppen elérő megbízási jogviszonnyal, vagy bármilyen csekély járulékfizetéssel járó őstermelői biztosítással is.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis