2017. dec 15.

Tudnivalók a 2017. évi feltöltéshez

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Tudnivalók a 2017. évi feltöltéshez

Az ünnepi készülődés előtt a könyvelők szokásos havi teendője mellett, egyik legfontosabb feladat a december 20-i adóelőleg kiegészítés, vagy más néven feltöltés kiszámítása, meghatározása. Ennek a legfontosabb tudnivalóit vesszük sorra.

eloleg_1.jpg

A nem eltérő üzleti éves társasági adóalanyok esetében 2017. december 20-ig, (szerda) kell az adóelőleg-kiegészítést megtenni, az alábbi adónemekre tekintettel:

  • társasági adó
  • innovációs járulék
  • helyi iparűzési adó
  • egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

Társasági adóelőleg-kiegészítés:

Az 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezik arról, hogy azon társasági adóalanyoknak, akik kettős könyvvitelt vezetnek, belföldi illetőséggel bírnak, ill. külföldi vállalkozók, és a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 Millió Ft-ot, adóelőleg-kiegészítésre kötelezettek. Ezt a kiegészítést kell megtenni december 20-ig a 1701-es bevallási nyomtatványon, ill. a bevallott összeget határidőre meg is kell fizetni a NAV TAO beszedési számlájára.

26. §.(10) A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, azzal, hogy a várható fizetendő adó - ha az adózó az Európai Uniótól, illetve a költségvetésből támogatást kap - e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül számított adóalap alapján megállapított adó összegével azonos. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

Fontos megjegyezni, hogy nem csak adóelőleg-kiegészítési és befizetési kötelezettség terheli a társasági adóalanyokat, hanem más Tao. által nyújtott lehetőségekkel is tudnak élni ezen időpontig. Így például, az adóelőleg-kiegészítés terhére lehet felajánlást tenni, ill. amennyiben az adóalany jogosult rá, igénybe veheti a növekedési adóhitelt is. Ezeket nem külön nyilatkozatban lehet megtenni, hanem a feltöltés, illetőleg a társasági adó bevallásában a 1701 illetőleg 1729 bevallásban.

A feltöltés összegének meghatározásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: mennyi lesz a 2017. évi várható fizetendő adó és mekkora a megfizetett előlegek összege, e különbözetet kell a fent jelzett időpontig megfizetni, bevallani. Azt is érdemes a feltöltéssel megvizsgálni, hogy az adóelőleg kiegészítés összegét a Tao tv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján vagy a Tao tv. 6. § (5) bekezdés alapján fizeti meg az adózó, azaz alkalmazza-e jövedelem (nyereség)- minimum szabályait, és így a korrigált összes bevétel 2%-a lesz a társasági adó alapja.

Innovációs járulék:

Az adóévben innovációs járulékfizetésre kötelezettnek háromhavonként kell előleget fizetni az előlegfizetési időszakot követő hónap 20. napjáig. Az adóév utolsó előlegfizetési időszakára vonatkozó járulékelőleget a járulékfizetésre kötelezett az Inno. tv.  16. § (10) bekezdése szerinti előleg kiegészítéssel egyidejűleg köteles teljesíteni szintén a 1701-es bevallás 01-es lapján.

Az innovációs járulék alapja a Htv.  39. § (1) bekezdése alapján meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalap-rész összegével.

16. § (1) A járulék alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdése alapján meghatározott adóalap, csökkentve a Htv. szerint kimutatott, külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalaprész összegével. (2) A járulék mértéke az (1) bekezdés szerinti járulékalap 0,3%-a.

Helyi iparűzési adó feltöltése:

Adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége van minden olyan vállalkozásnak, amelyet a társasági adó tekintetében is terhel ilyen kötelezettség.

Bevallásának és befizetésének határideje is megegyezik a társasági adóéval, tehát az adóév utolsó hónapjának 20. napja.  Idén a feltöltési kötelezettség már teljesíthető a NAV-on keresztül benyújtott 17HIPAEK nyomtatványon keresztül is elektronikusan, de természetesen az önkormányzathoz közvetlenül is benyújtható. A feltöltési kötelezettség összegéről szóló bevallásokat nem „vizsgálja” tartalmilag a NAV, a bevallásokat csupán továbbítja a helyi önkormányzat felé. Természetesen csak a bevallás NAV-on keresztüli benyújtására van lehetőség, az iparűzési adó kiegészítés összegét továbbra is a helyi önkormányzat megfelelő számlaszámára kell teljesíteni december 20-ig.

Egyszerűsített vállalkozói adó:

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló többször módosított 2002. évi XLIII. törvény 12. § (4) bekezdés szerint az adóalanynak az adóelőleget december 20. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. A kiegészítési kötelezettség minden eva alanyra vonatkozik értékhatár nélkül, viszont nem kapcsolódik hozzá bevallási kötelezettség.

A fent felsorolt kötelezettségek nem teljesítése esetében, vagy nem határidőben történt bevallása és befizetése esetében az adózó ellen mulasztási bírság kiszabására jogosult a NAV, amennyiben azonban a várható fizetendő adó összegében van eltérés, úgy a törvény megenged egy 10%-os “hibahatárt”, azaz csak a 10%-nál nagyobb eltérés esetében szabható ki a 20%-os mulasztási bírság.

A fent felsorolt adóelőleg-kiegészítések természetesen nem teljes körűen vannak bemutatva, a fentieken kívül speciális esetekben keletkezhet egyéb adóelőleg feltöltési kötelezettsége is az adózónak, legyenek erre figyelemmel.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis