2017. dec 18.

Még idén?

írta: Széles Imre
Még idén?

Már az idén kérjem a nyugdíjazásomat, avagy halasszam jövőre?

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény 18.§ (1) d) pontja értelmében, aki 1954-ben született, annak az öregségi nyugdíjkorhatára 63 év + 183 nap. Ebből adódóan ezrekre tehető azok száma, akik e jogszabályi hely alapján december hónapban váltak vagy válnak nyugellátásra jogosulttá és akkor még nem ejtettünk szót azokról a hölgyekről, akiknek vált teljessé a 40 év jogosultsági idejük.

meg_iden_vagy_nem.jpg

Az említett körbe tartozók esetén teljesen életszerű kérdés, hogy mikor járnak jobban, ha már idén vagy ha csak jövőre érvényesítik jogosultságukat?

Akinek ez pusztán év végi elfoglaltságai miatt jelent mindez dilemmát, nem szükséges aggódnia, hiszen Tny. törvény 64. § (2) bekezdése értelmében a nyugellátást hat hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni, tehát az igény akár január hónapban vagy még később is benyújtható, 2017. évi nyugdíj megállapítással. Persze csak akkor, ha az érintett már december hónapban rendelkezik valamennyi jogosultsági feltétellel, ideértve különösen a Tny. 18. § (1) c) pontjának, illetve (2a) bekezdés b) pontjának azon szabályát, hogy azon a napon, amelytől kezdődően számára az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják.

Így például, ha egy munkaviszonyban álló dolgozó december 20-tól szeretne nyugdíjas lenni, legkésőbb december 19-éig meg kell szüntetnie a munkaviszonyát. December 21-től már akár új jogviszonyt is létesíthet, és január vagy február hónapban benyújtott igényében kérheti december 20-ától az ellátás megállapítását.   

Ez többek között azzal az előnnyel jár, hogy az érintett jogosulttá válik a 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti 3 százalékos nyugdíjnövelésre.

Ezzel szemben, aki csak január hónaptól kéri a nyugdíjazását, ettől az emeléstől elesik. Ugyanakkor esetében a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározása során más – magasabb – valorizációs szorzókkal kerülnek beszámításra a korábbi évek keresetei. 

A Tny. 22. §-a  értelmében az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni. 

Az említett szakasz alapján figyelembe vett, illetve járulékokkal, adókkal csökkenetett keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve naptári évenként a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. Ezt hívjuk valorizációnak. A valorizációs szorzókat a Tny. végrehajtását segítő 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében találhatjuk, amely adott évre vonatkozóan – az előző évi nettó átlagkereset növekedésének ismeretében – március, április hónapban szokott megjelenni.

Minél magasabb az országos nettó átlagkereset növekedése, annál inkább módosulnak a szorzók. Például 2016-ban az 1980-as bér 43,026-as szorzóval került beszámításra, míg a 2017-ben már 46,427-szeresét „érte”. Mivel a 2017-es országos nettó átlagkereset növekedés ugyancsak az átlagosnál magasabb volt, várhatóan a szorzók is átlag felett emelkednek, ami adott esetben akár 1-2 százaléknál is nagyobb mértékben is növelheti a nyugellátás összegét.

Másrészt oka lehet a nyugellátás néhány hónappal történő eltolásának az is, ha a valaki ennek révén 1 évvel növeli a szolgálati idejét. Például, aki 40 év és 9 hónap szolgálati idővel rendelkezik, annak a 3 hónap „rádolgozás” 40 helyett már 41 év szolgálati időt jelent, ami a nyugellátás összegét + 2 százalékkal módosítja.  

Emellett emlékeztetnünk kell a Tny. 21. § (2) bekezdésének azon szabályára is, miszerint, aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A nyugdíjnövelés mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka.

Maradva tehát az előző példánál: az érintett a 41. évvel szerzett 2 százalékát a 90 nap „rádolgozás” további 1,5 százalékkal növeli. 

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni