2017. dec 27.

KIVA választásának feltételei, áttérés szabályai

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
KIVA választásának feltételei, áttérés szabályai

A 2013-as évtől alternatívaként jelent meg a vállalkozások számára, hogy adókötelezettségüket ne a TAO szabályai alapján, hanem a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) vagy a kisvállalati adó (KIVA) szabályai alapján tegyék meg. 

kiva_atteres.jpg

Az eltelt időszakban a KIVA szabályai egyszerűsödtek, és kedvezőbb adó-alap megállapítási mód lépett hatályba. Ezt felismerte a NAV is, ezért a 2016. évi rendelkezésre álló adatok alapján kiszámolta, hogy melyek azok a vállalkozások, akik KIVA szabályai alapján adót tudnak megspórolni, és erről a napokban tájékoztatót küldött a tárhelyükre.

Ezért érdemes áttekinteni, hogy az általános szabályok alapján milyen szempontokat kell figyelembe venni az áttéréskor.

Először tekintsük át, hogy kik azok akik az áttérést választhatják:

  • Előző évi bevétele és a
  • Mérleg főösszege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
  • Legfeljebb 50 fő alkalmazottat foglalkoztat.

A KIVA adó mértéke 13 %:  

Ennek megfizetésével mentesül:

  • TAO
  • A szociális hozzájárulási adó és
  • Szakképzési hozzájárulás megfizetési alól.

Az adó alapja:

  • a vállalkozásból kivont osztalék és tőke műveletek egyenlege, és a hozzá tartozó adóalap módosító tételei,
  • növelve a személyi jellegű kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege

 

Az adó alapját növelő tételek: KATV.20. §.-ának (3) bek, csökkenti a (4).bek. 

Növelő tételek: 20 §. (3).bek.

Csökkentő tételek: 20 §. (4).bek

tőkekivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke csökkenéseként elszámolt

a tőkebevonás (különösen a jegyzett tőke emelés) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke növekedéseként elszámolt összeg,

az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék összege (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalékot),

a kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt bevétel összege,

a pénztár értékének tárgyévi növekménye, de legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része .

a pénztár értékének tárgyévi csökkenése, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része; a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévében a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének és mentesített értékének pozitív különbözete

Az 1996. évi LXXXI. sz. TAO törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

 

az adóalanyiság időszakában bármely időszakra megállapított és megfizetett bírság, pótlék összege,

 

 

Áttérés szabályai:

A kisvállalati adóra áttérés nem igényel speciális adóalap módosító tételeket.  Adó alanyiság a bejelentést követő hónap első napjától jön létre: bejelentést elektronikusan T203KV nyomtatványon bármikor megtehető.

Az áttérés napjával önálló üzleti év kezdődik, tehát a megelőző nappal le kell zárni a könyveket, a Sztv. szerinti beszámolót el kell készíteni, és a 1771-es bevallást is be kell nyújtani.

A TAO alanyok a jogutód nélküli megszűnés szabályait kell alkalmazni.  A TAO időszakában keletkezett kedvezményeket a továbbiakban is az eredeti feltételnek megfelelően kell teljesíteni.

Az NGM honlapjára felkerült egy kalkuláció, amely alapján könnyedén ki lehet számítani, hogy megéri-e az áttérés.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/egy-szazalekponttal-csokken-a-kiva-adoja-jovore-a-valasztasban-segit-az-ngm-kiva-kalkulatora

Szólj hozzá

praktikum jo tudni