2018. jan 05.

Az adófizetési biztosíték rendszere az adózás rendjében

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az adófizetési biztosíték rendszere az adózás rendjében

Az adófizetési biztosíték egy új jogintézmény, amellyel 2018. január 1-től találkozunk az új Art-ban. Ennek a jogintézménynek a legfontosabb szabályait foglaljuk össze, tekintettel arra, hogy a Magyar Közlöny 2017. évi 93. számában, június 19-én már kihirdetésre került az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló LXXVII. törvényben.

adofizetesi_biztositek.pngA szabályozás értelmében az adóregisztrációs eljárásokkal nem érintett, de előre meghatározott feltételek alapján kockázatosnak minősített adózót adófizetési biztosíték megfizetésére (letétbe helyezésére) kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A kockázatosnak ítélt magánszemélyek által alapított gazdasági társaságok esetében az adófizetési biztosíték megfizetésével mintegy „biztosítékot” kap arra vonatkozólag az adóhivatal, hogy a társaság adókötelezettségét megfelelően fogja teljesíteni, illetve a biztosíték célja az is, hogy az adózót az adójogszabályok maximális betartására ösztönözze. Ezzel természetesen az adóbevételek biztosítása az elsődleges cél.

 Az adóhivatal az adóregisztrációs eljárása folyamán megvizsgálja, hogy a társaság működésében, vezető pozíciójában, nem vesz-e részt olyan tag, tulajdonos, vagy vezető tisztségviselő, aki az adószám megállapítását megelőző 5 adóévben részt vett olyan társaság működésében, amely nagy összegű adótartozást halmozott fel. Amennyiben a társaság tagjai vagy vezetői között ilyen előélettel rendelkező magánszemélyt talál az adóhivatal, úgy határozattal adófizetési biztosíték megfizetésére kötelezi az adózót.

Az adófizetési biztosíték összege az állami adóhivatalnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett adótartozás összegének megfelelő összeg. Ha az adózó esetében több, a törvényben szereplő tényállás is megalapozza az adófizetési biztosíték megállapítását, akkor az adófizetési biztosítékot a legmagasabb adótartozásnak megfelelő összegben kell meghatározni.

Az adófizetési biztosíték rendezésének a törvényben foglaltak szerint kétféleképpen tehet eleget az adózó:

  1. a) az állami adó- és vámhatóság erre a célra megnyitott elkülönített letéti számlájára történő egyösszegű befizetéssel, vagy
  2. b) a kiállításától számított 12 hónapon keresztül érvényes, az előírt adófizetési biztosíték összegéről szóló, az állami adó- és vámhatóság, mint kedvezményezett javára, a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásában szereplő, vagy az Európai Unió más tagállamában honos, bejegyzett pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által kiállított garancialevél benyújtásával.

Az adófizetési biztosíték 12 hónapon keresztül szolgál biztosítékként az adótartozás megfizetésére, ez után természetesen kamat nem jár.

Az adóhivatal a törvény értelmében jogosult a biztosíték összegéből az adózó által meg nem fizetett adók és járulékok „felhasználására.”

Ha a biztosíték egy részét, vagy annak teljes összegét az adóhatóság felhasználja a cég tartozására, akkor az adózónak az előírt adófizetési biztosíték összegét újra fel kell tölteni, ill. ki kell egészíteni, amennyiben ezt az adózó elmulasztja, úgy az adóhivatal elrendeli az adószám törlését. Erről közvetlenül értesíti az adózót.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni