2018. jan 10.

Adótörvény változások 2018. január – 1. rész

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adótörvény változások 2018. január – 1. rész

Helyi adók, kata, kiva

Induló cikksorozatunkban a 2018. január 1-jétől hatályos változásokat foglaljuk össze. Az első részben a helyi adótörvény, a kisadózók tételes adója, ill. a kisvállalati adó változásait foglaljuk össze.

adotorvenyvaltozas.jpg Helyi adók:

Egycsatornás bejelentkezés:

2018. január 1-től cégalapításkor a cégbíróság az alakuló társaság adatait a cég székhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához elektronikusan megküldi. Ezzel gyakorlatilag a cégalapítással egyidejűleg a székhely szerinti önkormányzat is „tudomást szerez” arról, hogy az illetékességi területén új adózó jelent meg. Így az adózót iparűzési adóalanyként további bejelentkezési kötelezettség nem terheli, ha az adóhatóságnak további adatokra van szüksége, az adózót külön fel kell hívni az adatok bejelentésére. Az adózónak azonban a telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz a továbbiakban is be kell jelentkeznie, ill. változás bejelentési kötelezettsége továbbra is fennáll.

Kivetéses adókkal kapcsolatos változás:

Az új adózás rendjéről szóló törvény értelmében, az ún. kivetéses adókban megszűnik az adóalanyok adóbevallási kötelezettsége. Az új előírásnak megfelelően az adóalanynak csupán adat bejelentési kötelezettsége lesz, és ez alapján az önkormányzat hatósági adó megállapítást tesz. Ez természetesen kizárólag a kivetéses adók vonatkozásában áll fent, tehát vonatkozik az építményadóra, telekadóra, kommunális adóra, ill. a települési adókra.

Reklámhordozók építményadó kötelezettsége:

2018. január 1-jétől az építményadó tárgyi hatálya új elemmel bővül, méghozzá adókötelessé válnak a reklámhordozók is. A helyi adó törvény értelmében azon reklámhordozók vonatkozásában állhat fent az adókötelezettség, amelyek megfelelnek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezésének. E szerint a fogalom:

reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa, alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete, mértéke pedig legfeljebb 12 000 Ft/m.2

 

Kata és kiva:

A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal. Változik a főállású kisadózó ellátási alapjának az összege is, az alábbiak szerint: 50. 000 Ft tételes adó megfizetés esetén: 94.400 Ft, a magasabb alap választása esetében pedig: 158.400 Ft-ra emelkedik. Mindez a szociális hozzájárulási adó csökkenésének köszönhetően. Az ellátási alap emelkedése azt jelenti, hogy nyugdíj ill. táppénz megállapításánál ezt az összeget kell alapul venni.

A kisvállalati adó mértéke 14%-ról 13%-ra csökken 2018-tól.

Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis