2018. feb 12.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Új adónem, új kötelezettség

2018. január 1-jétól új kötelezettség jelenik meg az adózásban. Ennek az új adónemnek a legfontosabb szabályait, a bevallás részleteit járjuk körül.

turizmus.jpeg

Az adónemről még 2016-ban született döntés, a 2016. évi LXVI. törvény X. fejezetében szerepel a Turizmusfejlesztési hozzájárulás, melynek hatályba lépése 2018. január 1.

Az adó tárgya az Áfa törvény 3. számú mellékletének II. részében a 3. pont szerint nyújtott szolgáltatásokra utal. Mint ismeretes, e szolgáltatások áfa mértékében is változás történt ez év január 1-jétől, azaz e szolgáltatások 5%-os adómértékkel adóznak. Az adómérték azon szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket étkezőhelyi vendéglátásban nyújtanak helyben készített étel- és szintén helyben készített, de alkoholt nem tartalmazó italokra.

Maga tehát a Turizmusfejlesztési hozzájárulás az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom, akkor, ha a szolgáltatás nyújtása megfelel az Áfa törvény fent említett mellékletében foglaltaknak. Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek azon adóalanyok, akik saját nevükben ilyen szolgáltatást nyújtanak, a hozzájárulás alapja a nyújtott szolgáltatások áfa nélküli ellenértéke, mértéke 4%.

A kötelezettség bevallása önadózással történik, az alábbiak szerint:

  • áfa bevallók esetében igazodik az áfa bevallás gyakoriságához, azaz havi áfa bevallók esetében a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25.
  • azon adózók esetében, akik áfa bevallás benyújtására nem kötelezettek (pl.: alanyi mentesek) nekik az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettséget teljesíteni.

A fentiekből is látható, hogy a Turizmusfejlesztési hozzájárulásnak nem csak az Áfa fizetésre kötelezettek az alanyai, hanem mindenki, akinek a fent meghatározott szolgáltatásnyújtásból bevétele származik.

A Turizmusfejlesztési hozzájárulás ennek megfelelően nem az Áfa bevallás része, hanem külön nyomtatványon kell a bevallást megtenni, ez a 18TFEJLH nyomtatvány, magát az adót pedig a NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számlára kell megfizetni a 10032000-01079122-00000000 számlaszámra az esedékesség időpontjáig.

Szólj hozzá

szosszenet jo tudni