2018. feb 21.

Bérbeadóként milyen teljesítési és fizetési határidőt írjak a számlára?

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Bérbeadóként milyen teljesítési és fizetési határidőt írjak a számlára?

Kérdés:

a bérlőtől visszakaptam a havi bérleti díjra vonatkozó számlámat a teljesítési időpont hibás megjelölése miatt. A bérleti szerződés szerint a bérlő a havi bérleti díjat havonta utólag, számla ellenében, 8 napos teljesítési határidővel fizeti meg. Az október 31-én kiállított havi számlára az októberre vonatkozó teljesítés után október 31-i teljesítési határidőt írtam, fizetési határidőként pedig a szerződésben megjelölt határidőre tekintettel november 8. napját szerepeltettem. A bérlő szerint a számlán teljesítési időpontként a fizetési határidővel egyezően, november 8. napját kellett volna szerepeltetni. Kinek van igaza?

berbeadok_szamlajara.jpg

Válasz:

a kérdéssel érintett esetben az áfatörvény (2007. évi CXXVII.törvény; Áfatv.) szerinti, ún. folyamatos szolgáltatásnyújtás (és termékértékesítés) történik, tehát a nyújtott szolgáltatások ellenértékének elszámolása, a bérleti díj fizetése időszakonként visszatérően (havonta) történik.

A teljesítésre, illetőleg annak időpontjára vonatkozó, az Áfatv. 58.§-ában szereplő rendelkezések, sajnos, némileg eltérnek a teljesítés közfelfogás szerinti vagy általános polgári jogi fogalmától. Polgári jogi szempontból ugyanis egy bérleti szerződés havi teljesítése az adott hónap utolsó napján megállapítható, a  havi bérleti díj azonban általában nem azonnal esedékes, hanem pl. a konkrét eset szerinti, 8 napon belül, tehát a bérleti díjra vonatkozó fizetési határidő a következő hónap 8. napja. (A teljesítési és a fizetési határidő a polgári jogban általában csak a készpénzfizetéssel rendezett, jelenlevő felek között megvalósuló, „kézen-közön ügyletek”-nél esik egybe.)

Az Áfatv. 58.§-ának 2016. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint áfaalanyok, illetve az Áfatv. hatálya alá tartozó ügylet esetén (márpedig a számlakiállítás erre utal), a teljesítési időszak (ez esetben a hónap) utolsó napján vagy az azt követően kiállított számla esetén az ügylet teljesítésének időpontja a számlán feltüntetett fizetési határidővel egyezik meg. A bérlő (vagy könyvelője) nyilván ismerte ezt az előírást. Ez az eset fordul elő a gyakorlatban is a legtöbbször.

Nyilván lehetséges olyan szerződést is kötni, hogy az időszakos bérleti díj fizetése az adott tárgyidőszak (hónap, negyedév stb.) az időszak utolsó napján váljék esedékessé (ehhez nyilván a számlát korábban kell kibocsátani), de ezekben az esetekben is teljesülni fog, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidő és a teljesítési határidő megegyezik egymással (ebben az esetben a teljesítés és a fizetési határidő a tárgyidőszak utolsó napjával is egybeesik).

Bérlet esetében nem kizárt olyan megállapodás sem, hogy a bérlő a tárgyhavi bérleti díjat részben vagy egészben a tárgyhónap során fizeti meg. Ezekben az esetekben a tárgyhóra vonatkozó számla fizetésének határideje megelőzi a hónap utolsó napját. Az Áfatv. hivatkozott rendelkezése szerint ezekben az esetekben a teljesítés időpontja a számla kibocsátásával megegyező időpont.

Végül előfordul továbbá olyan eset is, hogy a felek az időszakonként visszatérő szolgáltatás-nyújtás, illetve elszámolás körében 60 napnál hosszabb fizetési határidőben állapodnak meg. Ezekben az esetekben az elszámolási időszakra vonatkozó teljesítési időpont a tárgyidőszak utolsó napját követő 60. nap, függetlenül attól, hogy a felek ennél hosszabb teljesítési határidőben állapodtak meg. A konkrét bérlet esetében tehát, ha a felek nem 8, hanem 90 napos fizetési határidőben állapodtak volna meg a bérleti szerződésben, akkor az október havi számlán teljesítési időpontként az október 31. napját követő 60. napnak kellene szerepelnie (és nem a 90. napnak).

Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes