2018. máj 16.

Együtt, mégis külön?

írta: Dr. Kothencz Éva
Együtt, mégis külön?

Nyilatkozattétel konzorciumi partnerek esetén

 

Közbeszerzési pályázatokon gyakran indulunk más ajánlattevővel közösen. Azt tapasztaljuk, hogy eltérő az ajánlatkérők gyakorlata a kitöltendő nyilatkozatok tekintetében; van aki külön, van aki együttesen kéri megtenni a nyilatkozatokat.  Kérdésünk, hogy az ajánlattevői nyilatkozatok megtételére milyen szabályok vonatkoznak a közbeszerzési törvényben?

egyutt_megis_kulon.jpg

A közbeszerzési törvény (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) 35. §-a tartalmazza a közös ajánlattétel szabályait. E szerint a közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A kérdés kapcsán a Kbt 35. § (3) bekezdése még annyit rögzít, hogy a közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) megjelölését.

Idézett szabályok a feltett kérdésben nem szolgálnak eligazítással, csupán azt az ajánlattevői kötelezettséget szabályozzák, hogy amennyiben ajánlattevők közösen indulnak egy közbeszerzési eljárásban, maguk között el kell dönteniük, ki az ajánlattevői konzorcium képviseletére jogosult tag – konzorciumvezető néven is ismert –, illetve a konzorcium nevében tett nyilatkozat megtételére tartalmaznak formai előírást. Azt a kérdést ugyanakkor nem érintik, hogy a Kbt., illetve az ajánlatkérő által előírt nyilatkozatokat együttesen vagy külön-külön kell-e megtenni. Ez ügyben tehát minden esetben az ajánlatkérő előírásai irányadóak. Az ajánlattevőknek így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásokat kell követniük, amelyek ajánlatkérőnként eltérőek lehetnek.

Ez azt jelenti, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban elhelyezett nyilatkozatok kapcsán szabályozta, hogy azt a közös ajánlattevőknek, hogyan, milyen formában kell megtenniük, az ajánlattevők ezt kötelesek figyelembe venni. Itt jegyezzük meg, hogy akár a dokumentációban szereplő egyes nyilatkozatok megtételére is eltérő ajánlatkérői szabályok vonatkozhatnak. Nem ritka például, hogy az ajánlattevők a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot – ebben arról kell nyilatkozni hogy az ajánlattevő(k) elfogadják magukra nézve az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeit, továbbá kötelezettséget vállalnak a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan – a közös ajánlattevőktől egyenként, míg az egyéb nyilatkozatokat együttesen kérik megtenni. Ugyanakkor amennyiben az ajánlatkérő a közös ajánlattevők vonatkozásában a nyilatkozatok megtételére nézve sajátos előírást nem rögzített, a közös ajánlattevők akár közösen – lásd a fentiekben idézett 35. § (3) bekezdésében rögzítettek figyelembe vételével – akár külön jogosultak az előírt nyilatkozatokat megtenni.

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni