2018. máj 28.

Egy kis munkavédelem I/4.

írta: Puszti Tibor
Egy kis munkavédelem I/4.

Elektronikus ügyintézés lehetőségének bevezetése a munkavédelemben

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. és 17.a. pontjai alapján az államigazgatási szervek – beleértve a Kormányhivatalokat – a hatósági eljárások gyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése és a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében egyre szélesebb körben vezeti be az elektronikus ügyintézés lehetőségeit.

munkavedelem-_elektronikus_ugyintezes.jpg

Az NGM Munkavédelmi Főosztályának szakmai irányításával a megyei kormányhivatalokban és a fővárosi kormányhivatalban a munkavédelmet érintő ügyiratok elektronikus fogadásának előkészítése 2017 elején kezdődött el, melynek eredményeként 2018. január elsejétől lehetővé vált, hogy a munkáltatók a munkavédelmi bejelentési kötelezettségeiket az eddig alkalmazott gyakorlattól (e-mail, fax, levél, személyes átadás) eltérve, ügyfélkapun keresztül is teljesíthessék. Az elektronikus ügyintézés nem kötelező, csak egy lehetőség a bejelentések elektronikus úton történő megküldésére, mellyel a lakosság ügyintézése felgyorsítható, a ráfordított idő és költség pedig csökkenthető.

Az elektronikus ügyintézés technikai feltételei:

  • az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásához legalább a JAVA 1.8.0 vagy annál újabb verzióját kell az erre a célra használt számítógépre telepíteni (INNEN letölthető).
  • a nyomtatványok elektronikus kitöltéséhez legalább az ÁNYK v2.76.0 verziójának telepítése szükséges (INNEN letölthető).

Jelenleg a munkavédelmet érintően tizenegy különböző bejelentés tehető:

1. Munkabalesetek bejelentése (1993. évi XCIII. tv. 64. § (1) bek. és az 5/1993. (XII.26.).MüM rend. 9. § (1) bek.)
2. Keszonmunka előzetes bejelentése (6/1987. (VI.24.) EüM rend. mell. 1.3 pontja)
3. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése (12/2006. (III.23.) EüM rend. 4. § 81) bek.)
4. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése (61/1999. (XII.1) EüM rend. 12. § (1) bek.)
5. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése (51/2013. (VII.15.) EMMi rend. 4. § (4) bek.)
6. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés (26/2000. (IX.30.) EüM rend. 18. § (1)-(2) bek.)
7. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése (4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM egy. rend. 5. § (1) bek.)
8. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által végzett védőoltások bejelentése (61/1999. (XII.1.) EüM rend. 13. § (7) bek.)
9. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése (27/1996. (VIII.28.) NM rend. 3. § (1) bek.)
10. Fokozott expozíciós eset bejelentése (27/1996. (VIII.28.) NM rend. 3. § (1) bek.)
11. A munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, a foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmező munkavállalói bejelentés (1993. évi XCIII. tv. 68. § (1) bek.)

A kormányhivataloknál az elektronikus ügyintézés az alábbi linkeken érhető el:

Célszerű csak azokat a bejelentőlapokat telepíteni, amelyekhez kapcsolódóan bejelentési kötelezettség áll fenn. Mindig a területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal honlapjáról töltsék le és telepítsék az ÁNYK-ba. Pl. ha egy Zala megyei vállalkozás Kecskeméten folytatott építés-kivitelezési tevékenysége során munkabaleset történt, akkor a bejelentőlapot (munkabaleseti jegyzőkönyvet) a baleset helyszíne szerint illetékes Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal linkjéről kell letölteni és telepíteni, kitölteni és az ügyfélkapun keresztül oda megküldeni.

Kitöltéshez az ÁNYK futtatását követően az „Új nyomtatvány” ikonra kell kattintani, melyre a program a feltelepített nyomtatványokat kiválasztásra felkínálja. A nyomtatvány kiválasztása, majd kitöltése után a munkánkat elmenthetjük. Később a „Nyomtatvány megnyitása” ikonra kattintva abban a munkánkat tovább folytathatjuk, vagy az adatokat módosíthatjuk. Kitöltés közben időnként az „Ellenőrzések” fülre kattintva a program ellenőrzi a beírtak megfelelőségét és pontosan meghatározza a kitöltéskor elkövetett hibáinkat mindaddig, amíg azokat ki nem javítottuk. Ha a bejelentőlap kitöltése hibátlan, az „Ügyfélkapu dokumentum feltöltéséhez belépés” ikonra kattintva lépjünk be az ügyfélkapun, majd a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fülre kattintva a bejelentőlap közvetlenül az illetékes kormányhivatalnak elküldhető. Nem követelmény a bejelentőlapok elektronikus aláírása, az arra szolgáló mezőt üresen kell hagyni.

A bejelentési kötelezettséget az 1-6. bejelentések esetén a munkáltatónak, 7. esetében a fővállalkozónak (építőipari kivitelezőnek), 8. esetében a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, 9-10. esetében az esetet észlelő orvosnak (pl. a munkavállaló háziorvosa, szakrendelő orvosa, klinika kezelőorvosa, stb.) kell teljesítenie. A 11. pontban meghatározott bejelentőlapon a munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel vagy fokozott expozíciós esettel érintett munkavállaló tehet panaszt a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak, amennyiben kifogásolja a munkáltató vizsgálati tevékenységét, megállapításait vagy mulasztását.

A fenti tájékoztató az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása alapján készült.

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=621

 

Szólj hozzá

praktikum jo tudni