2018. sze 10.

Mit tehetünk? Milyen következményekkel jár ez?

írta: Dr. Kothencz Éva
Mit tehetünk? Milyen következményekkel jár ez?

Közbeszerzési eljárásunkban az egyik ajánlattevő
visszavonta ajánlatát az ajánlatok bírálati szakaszában

kerdes_kozbesz.jpg

A közbeszerzési törvény (lásd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) az ajánlatok visszavonása kapcsán rögzíti, hogy az ajánlattevők az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezhetnek szabadon ajánlatuk felett. Ez azt jelenti, hogy ezen időpontig, amely egyben az ajánlati kötöttség beálltának kezdő időpontja is, minden következmény nélkül vissza is vonhatják ajánlatukat. Ugyanakkor – tekintettel arra, hogy az ajánlati kötöttség beálltának időpontjától kezdődően a közbeszerzési eljárás kötött pályára lép mind ajánlattevői, mind ajánlatkérői oldalon – az ajánlat visszavonása következményekkel jár.

A Kbt. egy ideje a felvetett kérdés kapcsán egyértelmű eligazítást tartalmaz. A Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel alkalmazandó 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártát követő, az ajánlati kötöttség ideje alatt történő visszavonása az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenségét eredményezi. E logikus következményen túl jogosan vetődik fel, hogy van-e bármilyen további konzekvenciája az ajánlattevőre nézve az ajánlat visszavonásának? A Kbt. egy további jogkövetkezmény rögzít, ez azonban feltételhez kötött. Nevezetesen ahhoz, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásában előírta az ajánlati biztosíték nyújtását. Abban az esetben ugyanis, ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz kötötte, az ajánlat visszavonása azzal is jár, hogy az ajánlattevő a biztosítékot elveszti [Kbt. 54. § (4). bek.]. Az ajánlati biztosíték alkalmazásának tehát visszatartó ereje lehet az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatt történő visszavonására.

A Közbeszerzési Döntőbizottság konkrét ügy kapcsán (lásd a Döntőbizottság D.560/10/2017. számú határozatában foglaltakat) kifejtette, hogy az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatt történő visszavonása esetén az ajánlattevői jogsértés objektív következménye az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelensége, a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a Kbt. szabályai szerint irreleváns az a körülmény, hogy mely okok miatt vonta vissza ajánlatát az ajánlattevő. Meg kell jegyezzük, jóllehet közbeszerzési jogorvoslat keretében az eljáró Közbeszerzési Döntőbizottságnak kizárólag a közbeszerzési törvényben foglalt jogkövetkezmények levonására van lehetősége, ez nem zárja ki, hogy az ajánlatkérő az esetleges polgári jogi jogkövetkezmények megállapítása iránt pert indítson az ajánlatát visszavonó ajánlattevővel szemben.

                                    

Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes