2018. sze 17.

Figyelem felhívás

írta: Gombár Gábor
Figyelem felhívás

Törökország által kiadott formailag hibás
A.TR, EUR. 1 és EUR-MED szállítási bizonyítványokról  

figyelem.png

Felülvizsgálata során az Európai Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy Törökország a bevezetett e-hitelesítési rendszer keretében formailag hibás szállítási bizonyítványokat állított elő, mivel azokon nem szerepelt a kiadó hatóság hitelesítő aláírása. Jelzésük eredményeként a török vámhivatalok 2018. július 13-ától kezdve a kiállított és hitelesített elektronikus szállítási bizonyítványokat tollal írt aláírással látják el, amelyek így már megfelelnek az uniós rendelkezéseknek.

Kiemelendő viszont,hogy a 2018. április 24-től kezdődő és 2018. július 12-ig tartó időszakban kiállított, benyújtott és aláírást nem tartalmazó szállítási bizonyítványok továbbra sem fogadhatóak el az Európai Unióban. 

Azon esetekben ahol a fenti származási bizonyítványok kerültek felhasználásra a vámhatóság áruátengedést követő ellenőrzés során vizsgálat alá vonhatja az érintett árunyilatkozatokat, vizsgálhatja az alátámasztó okmányok hitelességét, pontosságát és érvényességét. Amennyiben a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy alá nem írt szállítási bizonyítványok kapcsolódnak az érintett vámeljárásokhoz, a vámhatóság az erga omnes vámok és egyéb terhek utólagos könyvelésbe vétele iránt intézkedik.

Fentiekre figyelemmel az importőrök felelőssége a saját birtokukban lévő szállítási bizonyítványok áttekintése és az alá nem írt, formailag hibás okmányok helyett a szabályos okmányok beszerzése.

 

 

Szólj hozzá

praktikum szosszenet