2018. sze 24.

Ne felejtsük el visszaigényelni az áfa-t!

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Ne felejtsük el visszaigényelni az áfa-t!

Fontos határidő van a láthatáron, legalábbis azokat az adózókat érintően, akik belföldön letelepedett, tehát magyar adóalanyok és megilleti őket az Európai Közösség valamely tagállamából a hozzáadottérték-adó. Ennek az adózói körnek a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig (idén október 1.) van lehetősége a más tagállamban megfizetett áfa-t visszaigényelni, a 18ELEKAFA nyomtatvány benyújtásával.

ne-felejtsd_postitos.png

A 2008/9/EK tanácsi irányelv írja le annak a részleteit, hogy egy másik tagállamban megfizetett adó visszatérítése hogyan, miként lehetséges. Természetesen mindenkinek egyedileg kell vizsgálnia, hogy jogosult-e a másik tagállamban megfizetett áfa visszatéríttetésére, de amennyiben igen, úgy nyugodtan be lehet nyújtani a fent említett nyomtatványt.

Milyen esetben nem lehet szó az Európai Közösség valamely más tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatérítéséről?

Ha az adózó

a) kizárólag olyan, az Áfa tv. 85-86. §-ában és 87. §-ának a) pontjában meghatározott tevékenységet végez, amely az általános forgalmi adó levonására nem jogosítja, vagy

b) alanyi adómentességet választott, vagy

c) kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak minősül az Áfa tv. XIV. fejezete szerint.

Másik fontos feltétel, az ún. „Nyilatkozat” megtétele a bevallásban, az adózónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott tagállamban nem végzett olyan termékértékesítést, vagy szolgáltatásnyújtást, amely az adott tagállamban adóköteles lenne, vagyis az adott tagállamban teljesítési helye lenne. Nem adható be tehát, ha a belföldi adóalanynak valamely tagállamban adószáma van.

A nyomtatványt a magyar adóhatósághoz kell benyújtani, a magyar hatóság továbbítja a kérelmet a megfelelő tagállamnak, annyi kérelmet kell benyújtani, ahány tagállamból kívánja az adózó az adóköteles tevékenysége érdekében más tagállamban megfizetett áfa-t visszaigényelni.

Szólj hozzá

praktikum fontos es aktualis