2018. okt 31.

Mire is kell ajánlatot tennünk?

írta: Dr. Kothencz Éva
Mire is kell ajánlatot tennünk?

... avagy a közbeszerzési műszaki leírás jelentősége


A beszerzés tárgya a közbeszerzés mozgatórugója, az ajánlatkérői igény megtestesítője, amelyért a gazdasági szereplők versenybe szállnak. Éppen ezért, mielőtt közbeszerzési eljárásban ajánlatot tenne egy cég, a legfontosabb eldöntendő kérdés, hogy az adott közbeszerzési tárgyban érdekelt-e. Ez azt jelenti, hogy első sorban a közbeszerzés tárgyát vizsgálja meg abból a szempontból, hogy részt tud-e venni az eljárásban, érinti-e az ajánlatkérő által meghatározott beszerzési tárgy?

kozbesz-leiras---forditva---png.png

A közbeszerzés tárgyának központi szerepét az is jelzi, hogy a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét az ajánlatkérőnek már az eljárást megindító felhívásban meg kell adnia. A közbeszerzés tárgyához szorosan kapcsolódó fogalom a címben jelzett közbeszerzési műszaki leírás, amely az ajánlatkérőnek a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes elvárásait rögzíti.  A műszaki leírás megadására a közbeszerzési dokumentumokban is lehetőség van.

Közbeszerzési kontextusban a műszaki leírás sajátos jelentéstartalommal bír. Minden beszerzéshez – függetlenül attól, hogy annak tárgya egyszerűbb árubeszerzés avagy bonyolult építési beruházás – tartozik műszaki leírás. Alatta nemcsak az általános szóhasználatban bevett műszaki jellemzőket, technikai paramétereket értjük, hanem az ajánlatkérőnek a konkrét beszerzés tárgyára vonatkozó sajátos elvárásainak összességét. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírásnak egyértelműen kifejezésre kell juttatnia az ajánlatkérői igényeket. Amennyiben a műszaki leírás mégsem egyértelmű, ellentmondásos vagy félreérthető, az ajánlattevőknek javasolt, hogy kiegészítő tájékoztatás-kérés keretében tisztázzák az elvárt tartalmat.

 Az ajánlatkérőnek az „ügy uraként” relatíve nagy szabadsága van a beszerzés tárgyára vonatkozó jellemzők, a műszaki leírás meghatározása tekintetében. E megközelítés abból a megfontolásból fakad, hogy a beszerzés tárgyának és a műszaki leírásnak az ajánlatkérő szükségleteit, beszerzési igényét kell tükröznie. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a szabadság nem lehet korlátlan egy, a verseny elveit kifejezésre juttató szabályrendszerben. Erre utal az a közbeszerzési törvényben (közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; Kbt.) elhelyezett előírás, mely szerint a műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná, korlátozná a verseny biztosítását [58. § (3) bek].

Ajánlattevőknek tehát javasolt a műszaki leírást egyfelől abból a szempontból vizsgálat alá vonniuk, hogy az kellően egyértelmű és részletes-e, másfelől, hogy nem tartalmaz-e indokolatlanul versenyszűkítő, adott esetben egy meghatározott ajánlattevő termékeit – akár burkoltan vagy közvetetten – preferáló előírást. Az ilyen kitételeket, előírásokat kifogásolni kell.

A műszaki leírás meghatározásának részletes szabályait a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet tartalmazza. A műszaki leírás megadásának egyes kérdéseivel és gyakorlati kérdésekkel külön bejegyzésben foglalkozunk majd.

 

Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni