2018. nov 26.

A BREXIT hatása a vámtevékenységekre I.

írta: Gombár Gábor
A BREXIT hatása a vámtevékenységekre I.

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A BIZONYOS ÁRUKRA VONATKOZÓ BEHOZATALI/KIVITELI ENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS UNIÓS SZABÁLYOK

brexit-2123573_1280.jpg

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-tól kezdődően nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás eltérő időpontot határoz meg. Az Egyesült Királyság ezt követően ún. „harmadik ország” lesz.

Ezt követően az áruszállításokra a behozatali/kiviteli engedélyek tekintetében a következők alkalmazandók:

1. AZ UNIÓS JOG ÁLTAL ELŐÍRT BEHOZATALI/KIVITELI ENGEDÉLYEK

Az uniós jog különböző területei bizonyos áruk esetében kötelező engedélyezést/jóváhagyást/bejelentést írnak elő a valamely harmadik országból az Európai Unióba illetve az EU-ból harmadik országba történő szállítások tekintetében (a továbbiakban: behozatali/kiviteli engedélyek). A kilépés időpontjától kezdődően – amennyiben az áruk behozatala/kivitele az uniós jog alapján engedélyhez kötött – az EU- Egyesült Királyság relációjában  történő szállítások esetében szükség lesz ilyen behozatali/kiviteli engedélyre.

2. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÁLTAL UNIÓS TAGÁLLAMKÉNT AZ UNIÓS JOG ALAPJÁN KIADOTT BEHOZATALI/KIVITELI ENGEDÉLYEK

Az uniós jog lehetővé teheti, hogy a behozatali/kiviteli engedélyeket azon tagállamtól eltérő tagállam adja ki, ahol az áru az Európai Unió területére belép vagy elhagyja azt. A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság által uniós tagállamként az uniós jog alapján kiadott behozatali/kiviteli engedélyek már nem érvényesek.

 A fenti Behozatali/kiviteli engedélyek kérdésköre az alábbi szakpolitikai területeken és áruk vonatkozásában jelent változást és igényel felkészülést:

 • Hulladék (az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról
 • Egyes veszélyes vegyi anyagok (az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról)
 • Ózonkárosító anyagok (az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról
 • Higany és egyes higanykeverékek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról
 • Kábítószer-prekurzorok (a Tanács 111/2005/EK rendelete (2004. december 22.) a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról
 • Géntechnológiával módosított szervezetek (az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről
 • Veszélyeztetett fajokhoz tartozó példányok (a Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről
 • Kulturális javak (a Tanács 116/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a kulturális javak kiviteléről
 • Nyers gyémántok (a Tanács 2368/2002/EK rendelete (2002. december 20.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelméről
 • „Kettős felhasználású termékek (a Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról
 • Tűzfegyverek és lőszerek (az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete
 • Katonai technológia és felszerelések (a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja)
Szólj hozzá

szosszenet jo tudni