2019. jan 09.

Minimálbér, garantált bérminimum 2019

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Minimálbér, garantált bérminimum 2019

A Magyar Közlöny 2018. évi utolsó (217.) számában jelent meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló kormányrendelet (324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet).

minimalber_2019.jpg

Minimálbér 2019-ben

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi bére 2019. január 1. napjától legalább bruttó havi 149 000,- Ft  (hetibér esetén: heti bruttó 34 260,- Ft; napibér esetén: napi bruttó 6860,- Ft; órabér esetén: óránként bruttó 857,- Ft).

Garantált bérminimum 2019-ben

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum bruttó összege havibér esetén havi 195 000,- Ft; heti bér esetén heti 44 830,- Ft; napibér esetén napi 8970,- Ft; órabér esetén óránként 1121,- Ft.

A garantált bérminimumra való jogosultság továbbra is a munkakörtől függ, tehát attól, hogy valamely munkaviszonyra vonatkozó szabály az adott munkakör betöltőjére előír-e valamilyen iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó követelményt. (Így pl. a portás munkakört betöltő diplomás pedagógus jó eséllyel minimálbéren is foglalkoztatható…).

Kötelező legkisebb munkabér teljesítménybérezés esetén

A minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak a részben vagy teljes egészében teljesítménybér (és nem időbér) mellett foglalkoztatottak esetében is. Az előzőek szerinti új minimális összegeket az előzetesen előírt teljesítménykövetelményeket 100%-ban teljesítő, teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál kötelező elérni. Ahol a teljesítménybérnek van garantált eleme, ott a garantált bérnek és a teljesítménytől függő mozgóbérnek együttesen kell elérnie a fenti összegeket.

Részmunkaidősök minimálbére, garantált bérminimuma

A kötelező legkisebb munkabérre irányadó szabályok a részmunkaidősökre is vonatkoznak.

Napi 8 órás teljes munkaidőtől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályok

Az előzőek szerinti bruttó 857,- illetve 1121,- Ft-os órabéreket

  • napi 8 óránál hosszabb teljes munkaidő esetén (az Mt. 92. § (2) bek. szerinti készenlét, ill. hozzátartozó foglalkoztatása esetén, ahol napi 12 órára növelhető a teljes munkaidő) arányosan csökkentett összegben;
  • napi 8 óránál rövidebb teljes munkaidő esetén (megállapodás esetén, az Mt. 92.§ (4) bek. szerint) arányosan növelt összegben

 kell figyelembe venni.

Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni